15 mars 2019

Gemensamma ambitioner för polislön i region Stockholm

Regionpolisledningen i region Stockholm har publicerat en beskrivning på hur ledningen ser på det fortsatta arbetet med att lönesätta regionens poliser. Mycket av ambitionerna tycks vara likartade med Polisförbundets, så Blåljus förmodar att det finns goda förutsättningar att komma överens.

Regionpolisledningen i region Stockholm har publicerat en beskrivning på hur ledningen ser på det fortsatta arbetet med att lönesätta regionens poliser. Mycket av ambitionerna tycks vara likartade med Polisförbundets, så Blåljus förmodar att det finns goda förutsättningar att komma överens.

 

"Polismyndigheten och Polisförbundet är nu överens om ramarna för den kommande lönerevisionen. Överenskommelsen ger totalt 5,7 procent i löneökningar för kollektivet, vilket är mer än dubbelt så mycket som i en vanlig lönerevision.

 

Hur mycket varje enskild polis får är dock inte klart, det ska nu förhandlas regionalt.

– Överenskommelsen innebär en tydlig satsning på poliser i kärnverksamheten. Det är nödvändigt för att öka attraktionskraften till yrket och för att behålla de medarbetare vi har, säger regionpolischef Ulf Johansson. Vi får nu ökade möjligheter att förbättra förutsättningarna för poliser att utvecklas i kärnverksamheten.

 

– Det är bra att vi nu har en överenskommelse om utrymmet, vilket är bra och ett nödvändigt steg. Det kommer dock krävas fortsatta satsningar under flera år framöver. Poliser kommer att behöva högre löneökningar än andra yrkesgrupper fram till dess att avhoppen från yrket stoppas, de poliser som lämnat lockas tillbaka och att platserna fylls på utbildningarna. Nu kommer vi fokusera på våra förhandlingar här i regionen med en fördelning av pengarna och fortsätta bygga strukturer i KUV-systemet för framtiden, säger Stefan Eklund, ordförande Förbundsregion Stockholm.

 

Satsningen har möjliggjorts genom de extra finansiella resurser till polislöner som riksdagen beslutat om. I överenskommelsen finns även pengar avsatta till de regioner som har särskilt prioriterade områden.

 

Nästa steg är nu att nationella riktlinjer för lönesättningen, inklusive karriär- och utvecklingsvägar, ska utarbetas. Därefter påbörjas regionala förhandlingar mellan polisförbundet och region Stockholm om hur regionens lönesumma ska fördelas strukturellt och om principer för den individuella lönesättningen.

 

– Vi har ett uppstartsmöte med polisförbundets representanter nästa vecka för att påbörja förberedelserna, säger Christer Birgersson, HR-chef i region Stockholm.

 

Målsättningen är att utbetalning av de nya lönerna ska kunna ske före årsskiftet.

Som ett komplement till lönerevisionerna kommer arbetet med att tydliggöra karriär- och utvecklingsvägar att fortsätta. Det är ett arbete som skapar möjlighet till löneutveckling för alla medarbetare inom Polismyndigheten!"
 
Citerad info från Intrapolis
Tommy Hansson