17 oktober 2016

Glöm inte fråga skyddsombudet

Företrädare för ett antal LO-fackföreningar har skrivit ett öppet brev till Sveriges poliser. De är medvetna om polisernas arbetsmiljö och pressade arbetssituation, men vid en arbetsplatsolycka, kan det både underlätta polisernas arbete och bidra till fällande domar att fråga skyddsombudet. Så kan vi bidra till bättre arbetsmiljö!

 

 

Skyddsombud för ett antal LO-fackföreningar har skrivit ett öppet brev till Sveriges poliser. De är medvetna om polisernas arbetsmiljö och pressade arbetssituation, men vid en arbetsplatsolycka, kan det både underlätta polisernas arbete och bidra till fällande domar att fråga skyddsombudet på arbetsplatsen. Så kan vi tillsammans bidra till bättre arbetsmiljö! Så här skriver de fackliga kamraterna:

 

 

"Hej poliser

 

Vad vi har läst och förstått så är er arbetsmiljö just nu under all kritik.

Detta beklagar vi starkt.

 

Ingen människa i detta land ska behöva stå ut med en dålig arbetsmiljö.

Vi är regionala skyddsombud inom olika branscher. Vi vet vad dålig arbetsmiljö innebär. Vi vet vilka fruktansvärda konsekvenser dålig arbetsmiljö medför.

Vi har en vädjan till er som poliser.

 

Nästa gång till kommer ut till en arbetsplatsolycka. Utgå då ifrån att det kan vara ett arbetsmiljöbrott som ligger bakom denna olycka. Ta kontakt med skyddsombuden på plats och hör deras berättelse. Oftast finns det en lång historik på denna arbetsplats. Om ni kommer till en byggarbetsplats så finns det även skyddsrondsprotokoll som ni kan ta del av. Där står alla brister och anmärkningar som vart på denna arbetsplats. Då kan ni själva bilda er en uppfattning om brott kan ligga bakom olyckan.

 

Finns det inga skyddsombud på plats så snälla försök att kontakta de regionala skyddsombuden från respektive fack.

 

Vi vet att ni är dränkta i arbete redan som det är. Men detta är en vädjan från oss till er. Vi som skyddsombud kan avlasta er arbetsbelastning och bistå med all den kunskap vi besitter.

 

Allt som oftast hamnar dessa ärenden mellan stolarna och det leder nästan aldrig till åtal.

Tillsammans kan vi hjälpas åt för en bättre arbetsmiljö för alla.

 

Vi tror vår hjälp kan förbättra er arbetsmiljö.

Mvh

 

Nille Thorsell                      Regionalt skyddsombud     Elektrikerna

Per Söderlund                     Regionalt skyddsombud     Elektrikerna

Karl Löfvenberg                  Regionalt skyddsombud     Elektrikerna

Johnny Daveman                Regionalt skyddsombud     Byggnads Stockholm/Gotland

Jan Åke Öberg                    Regionalt skyddsombud     Målarettan

 

Brevet är även sänt till och publicerat av Polistidningen.