Hög utsatthet för brott i årskurs 9

BRÅ har undersökt hur vanligt det är att elever i årskurs nio utsätts för brott, vilka brott, och var brotten sker. Runt hälften av de tillfrågade har utsats under ett år, killar för stölder, misshandel och hot, och tjejer oftare för sexuella kränkningar eller sexuellt tvång. Det anmärkningsvärda är att en stor andel av brotten sker i skolorna...
BRÅ har undersökt hur vanligt det är att elever i årskurs nio utsätts för brott, vilka brott, och var brotten sker. Runt hälften av de tillfrågade har utsats under ett år, killar för stölder, misshandel och hot, och tjejer oftare för sexuella kränkningar eller sexuellt tvång. Det anmärkningsvärda är att en stor andel av brotten sker i skolorna...

Det kan väl vara värt att fundera över hur frånvarande polisen är i landets grundskolor, med hänsyn taget till statistiken BRÅ tagit fram. Det riskerar så klart att de unga inte känner förtroende eller närhet till polismyndigheten. Det visar sig också att det tillhör undantagen att brott som unga utsätts för blir polisanmälda. Det mest extrema exemplet på det som vi hittat i statistiken är sexualbrott; Av dem som har utsatts för sexuella handlingar innefattande tvång, har bara ca 8 % gjort polisanmälan! När det gäller sexuella kränkningar är andelen polisanmälningar ännu lägre knappt 4%. Skrämmande siffror ur många perspektiv.

Mer än var fjärde tjej har utsatts för sexuella kränkningar, och nästan var tionde tjej har utsatts för sexuella handlingar med tvång. Och då talar vi om unga tonåringar...

Brotten påverkar elevernas vardag i ganska stor omfattning, vilket beskriv så här av BRÅ:

Av de elever som uppgett att de utsatts för brott under de senaste tolv månaderna, är det en betydande andel som medvetet undvikit vissa personer, platser och aktiviteter eller hållit sig borta från skolan en hel dag, av oro för att utsättas på nytt. Bland dem som utsatts för hot uppger tre av fyra tjejer, och hälften av killarna, att de medvetet undvikit vissa personer, och nästan lika många har även undvikit att vistas på vissa platser.


– Elever inskränker sina liv på grund av att de är rädda för att utsättas för brott. Det är relativt vanligt att särskilt tjejer väljer att stanna hemma kvällstid, fast de egentligen skulle vilja gå ut. Dessutom har en stor andel av de tjejer som utsatts för hot eller misshandel hållit sig borta från skolan under hela dagar och därmed missat undervisning, på grund av oro för att utsättas, säger Anna Gavell Frenzel, utredare på Brå.
 
Hela undersökningen kan läsas här.
 
Tommy Hansson