8 maj 2019

Höga jurister kritiska mot I-lönesättning

Som bekant, har polisen gått från ett förutsägbart lönesystem som varit ägnat att trygga polisers oberoende och oväldighet till att prestationer och egenskaper hos poliserna i närmsta chefens ögon ska styra deras lönesättning. I-lön kan i och för sig hanteras på olika sätt, och polisfacket har försökt göra det bästa möjliga.
Som bekant, har polisen gått från ett förutsägbart lönesystem som varit ägnat att trygga polisers oberoende och oväldighet till att prestationer och egenskaper hos poliserna i närmsta chefens ögon ska styra deras lönesättning. I-lön kan i och för sig hanteras på olika sätt, och polisfacket har försökt göra det bästa möjliga. Men det är ändå så, att allt polisarbete inte alltid låter sig mätas på ett enkelt sätt och att en del poliser som gnetar på i det tysta inte blir belönade efter förtjänst.

Ibland har det låtit som att kritiska poliser stått ensamma om sin åsikt att trygghet och förutsägbarhet har ett värde. Men nu yttrar sig en grupp domare vid Örebro Tingsrätt över remissen "Rekrytering av framtidens domare" SOU 2017:85.

De skriver: "Eftersom domstolarna konkurrerar med andra arbetsgivare om lämpliga sökande bör domstolarna överväga att, liksom andra arbetsgivare, använda lönen som konkurrensmedel. Tingsrätten noterar att utredningsdirektiven inte, såsom tidigare varit fallet, utesluter att lönefrågan diskuteras. Ett högre löneläge för domare kan inte förväntas avskräcka lämpliga sökande.

De senaste årens utbredda missnöje med individuell lönesättning bör tas på allvar. En återgång till tarifflön bör övervägas eftersom förutsebarheten i ett sådant system också kan förväntas vara en konkurrensfördel i förhållande till andra arbetsgivare."

Favorit i repris:
Blåljus hade kunnat skriva exakt samma text, men om polisen. Detta utifrån hur I-lön hanterats hittills. När nu Kuv ska ge bättre polislöner, återstår att se om arbetsgivaren förmår att göra systemet så transparent och rättvist att det blir accepterat bland polisens breda lager.
 
Men det återstår att bevisa.

Tommy Hansson