Patrik Danielsson nationellt hso huvudskyddsombud Polisförbundet
20 november 2020

Hur kan poliser skyddas mot hot

Kroppskameror, anonymisering av namn och personnummer, snabbare skyddsinsatser, särskilda utredare kopplade till Polisens medarbetarskydd...  Hör Ivar Arpi och Polisförbundets huvudskyddsombud Patrik Danielsson samtala i SvD podden om åtgärder för att skydda poliser som utsätts för hot.

SvDs Ivar Arpi och Polisförbundets huvudskyddsombud Patrik Danielsson samtalar i ledarredaktionens podd om vad som kan göras åt hoten mot poliser.

Dödshot i brevlådan bostaden, automateld in i villan, ... och som Ekot rapporterat om granatexplosionen i trapphuset där en polis bodde är bara några exempel på hot mot och påverkansförsök mot poliser. Hot - riktade inte bara emot enskilda poliser men även emot polisernas familjer - i syfte att "hämnas" eller "förhindra" poliser att utför sina arbetsuppgifter

Polisen arbetar just nu med 80-talet ärenden gällande hot / påverkansförsök mot poliser som kräver olika skyddsåtgärder. En undersökning som Polisförbundet gjort visar att ca 80 procent av alla poliser i yttre tjänst utsätts för hot (utredare är ej inräknade).

Patrik lyfter bl a fram att kroppskameror har visat goda resultat och bör delas ut till så många som möjligt. Han vill också se att skyddsinsatserna kommer igång snabbare och att medarbetarskyddet kompletteras med särskilda utredare. Dessutom bör polisers namn och personnummer skyddas, både på tjänstekort och i olika handlingar (förhör etc).
Ett särskilt tjänstekort med identitetsnummer finns framtaget, men långt ifrån alla medarbetare har tilldelats ett sådant.

Ivar Arpi säger angående filmer som visar när poliser utsätts för kränkningar och hamnat i underläge:

"I vilket annat land hade man vågat göra såhär, i vilket annat land har man så lite respekt för polisen, och hur kunde vi hamna där att det blir så? Och att man kommer undan med det i vissa fall? Det är förstås både kränkande och kanske skrämmande för poliserna i den situationen ... - men det är också kränkande att som medborgare se det här ske...". 

I poddcasten diskuteras både direkta och mer övergripande åtgärder. Några ex

  • fler poliser
  • kroppskameror för att dokumentera de brott som sker
  • anonymisering av polisers namn både tjänstekort (bör snararst ersättas med särskilda tjänstekort där ett nummer ersätter polisens namn och personnummer) men även en förändring av hur namn visas i olika handlingar ex förhör, förundersökningar...
  • översyn av lagar liksom rättstillämpning
  • särskild utredningskompetens kopplade till Polisens medarbetarskydd m.m

Ivar och Patrik är eniga om vikten av att behålla det som är bra med svensk polis, en välutbildad poliskår,  med sund människosyn som tar tillvara på demokratiska rättigheterna.