18 januari 2017

Lisa Reventberg är tllbaka i debatten

Nu är Lisa Reventberg tillbaka i debatten. Hon ser tillbaka på sina tolv år som polis och ställer krav på politikerna att rätta till det som gått snett i Polissverige. Hon är trött på att arbetsgivaren utnyttjar polisernas lojalitet och tålamod. Nu är det dags att höja polisernas usla löner så att polisflykten stoppas.

Nu är Lisa Reventberg tillbaka i debatten. Hon ser tillbaka på sina tolv år som polis och ställer krav på politikerna att rätta till det som gått snett i Polissverige. Hon är trött på att arbetsgivaren utnyttjar polisernas lojalitet och tålamod. Nu är det dags att höja polisernas usla löner så att polisflykten stoppas. Så här skriver Lisa i Östersundsposten:

 

"Tolv år har gått. Tolv år sedan jag, på dagen, klev innanför grindarna på Polishögskolan i Sörentorp Solna.

 

Med stor entusiasm, framtidstro och stolthet såg jag fram emot ett yrke där jag skulle få chans att hjälpa, förändra och vara en del av svensk rättskedja.

 

Vi polisstudenter blev snabbt varse om våra framtida kollegors starka lojalitet och brinnande intresse för yrket. Det var väldigt sällsynt att någon lämnade polisen för ett karriärsbyte.

Tiderna har förändrats. Likaså spelplanen och förutsättningarna. Arbetstiden har med åren ökat samtidigt som lönen har minskat.

 

För varje nytt avtal som förhandlats fram mellan fack och arbetsgivare, under vårt senaste decennium, har den enskilde polisen förlorat allt mer. Lika stor som den uppgivenhet som polisen då känt, lika stort har hoppet varit över att förlusten ska kompenseras vid nästkommande förhandling.

 

Så har det aldrig blivit. Förlusterna har hopat sig.

 

När den enskilde polisen som lägger ner själ och hjärta dygnet runt i sitt jobb, ständigt får käftsmällar tillbaka från sin arbetsgivare, tryter tålamodet. Tålamodet och lojaliteten. Det är vad vår arbetsgivare har levt på, att systematiskt utnyttja vår lojalitet och vårt tålamod.

 

Det ”kall” som många känner är det som driver de flesta att fortsätta kämpa. Kämpa för sitt yrke och för de människor man träffar och för samhället i stort.

 

Tyvärr genererar inte ett kall per automatik riktiga pengar som man ska tänkas leva på. Tyvärr ger inte ett kall per automatik den avkoppling kropp och själ behöver efter långa och tunga arbetspass. Orken tryter.

 

I all denna frustration och uppgivenhet beslutar sig politiker för att genomföra den största omorganisationen inom svensk polis.

 

Allt är politik och det är svårt att få grepp om. Men ännu svårare blir det när beslut tas över huvudet på fotfolket (som ska genomföra besluten) utan någon som helst förankring eller förklaring.

 

Orimligt många beslut har dessutom varit förödande för polisverksamheten, och då ännu svårare för den enskilde polisen att motivera sig till att genomföra. Dessa politiskt tagna beslut påverkar i sin tur vår uppdragsgivare negativt, det vill säga svenska folket.

 

I samband med omorganisationen tillsattes vår högste chef, rikspolischef Dan Eliasson. Samtidigt bemannades även andra höga chefsposter med personer som, likt Dan Eliasson, hade noll poliserfarenhet eller kunskap inom verksamheten.

 

Våra politiker förutsatte, på ett nonchalant och omdömeslöst sätt, att ”vem som helst” kan kliva in och styra en så komplex verksamhet som polisen.

 

De fattade det ena dumma beslutet efter det andra. Kompetenta och enormt viktiga grupper inom polisen splittrades eller lades ner. HR fick en orimligt stor makt inom verksamheten.

Det verkar inte bättre än att politikerna helt tappat förtroendet för svensk polis. De verkar anse att polisen inte är kompetenta nog att själva fatta beslut inom den egna organisationen.

Allt detta och mycket mer som det skrivits om och debatterats kring de sista åren är anledningar till varför poliser i dag säger upp sig. Det är en massflykt som tidigare aldrig har skådats. Var och varannan polis ställer sig ständigt frågan om de ska söka sig till annan arbetsgivare. En arbetsgivare som tar tillvara på kompetens, lojalitet och engagemang. Som tror på sin personal.

 

Den enskilde polisen sliter dagligen sitt hår för att få verksamheten att fungera trots underbemanning och ovan nämnda dåliga förutsättningar. På nyheterna talas det om att polisen inte tar emot tips som kan leda till uppklarnande av brott som dessutom kan brottsförebygga.

 

Svensk polis får kritik som oavkortat borde bollas vidare till våra politiker. Varför ger de inte polisen riktiga pengar så att polislönerna kan justeras till konkurrerande marknadsvärde och därmed stoppa massflykten?

 

Varför inser de inte att svensk polis måste uppvärderas på en massa plan som exempelvis högre lön, bättre arbetsmiljö och kompetent ledarskap? Varför inte inse att platserna på polisutbildningen aldrig mer kommer att fyllas så länge detta vansinne får fortsätta?

Den stora frågan är trots allt: Vad är politikernas dolda agenda?

 

Prata ur skägget! Lägg korten på bordet! Är det ett strategiskt beslut ni tagit att driva poliser på flykt? Att göra polisyrket så pass oattraktivt som möjligt så att ingen längre vill utbilda sig till polis? Att underbemanningen inom polisen gör att vi inte klarar av vårt uppdrag och förtroendet för svensk polis sjunker?

 

Är det ett medvetet politiskt drag att utarma svensk polis för att sedan ta ett ”akut” beslut om att lägga ut svenskarnas trygghet och rättssäkerhet på entreprenad? Att låta privata säkerhetsbolag ta över polisens uppdrag?

 

Snälla, säg att det är det, för så här korkat kan ingen medvetet driva en verksamhet! Ska vi fortsätta spekulera eller är det på tiden att ni börjar prata i klartext? Vi behöver svar!

Som sagt, det har gått tolv år sedan jag började Polishögskolan, men det är inte samma grindar som dagens studenter går genom. Det är heller inte samma väg vi går.

 

Snälla politiker, berätta vad ni har för planer för svensk polis. Vilka mål som dessa studenter ska sträva mot. Vilken framtid de möter. Det är väldigt svårt att uppnå några mål om ingen berättar vilka dessa är.

 

Dagens polisstudenter har redan en rejäl uppförsbacke, de behöver inte fler. Det är er skyldighet att plana ut denna stigande backe, att förebygga eventuella hinder, att tydliggöra eventuella vägskäl.

 

Ni är skyldiga dessa blivande poliser att göra körsträckan både lockande och säker. Det stora målet bör ändå vara en stabil poliskår som inte bara håller sig på vägen utan håller hela vägen fram!

 

Detta handlar inte ”bara” om polisstudenternas framtid. Detta handlar om allas vår framtid och det bör även ligga i ert intresse.

 

Politiker: Gör ert jobb. Så gör polisen sitt!

 

Lisa Reventberg"