26 september 2019

Lön och arbetsmiljö heta frågor på intensivt internat

Under två dagar samlades fackliga företrädare från hela region Stockholm för såväl utbildning som avstämning av högaktuella fackliga frågor; RALS och arbetsmiljö - frågor vi kan förväntas höra mer om de närmaste månaderna!  En mycket viktig höst/vinter väntar!

 

Bild borttagen.Blockinternat: Roger och Maria ger lägesrapport i då/nu avseende "arbetsmiljö"

Under två dagar samlades fackliga företrädare från hela region Stockholm för såväl utbildning som avstämning kring högaktuella fackliga frågor; RALS och arbetsmiljö frågor vi kan förväntas höra mer om under hösten!

Regionala förhandlingar - RALS, revision 2

 

Med en nationell överenskommelse på plats avseende RALS 2017-2020, revision 2, ligger nu förhandlingarna på regional nivå. Förhandlingsansvarige Andreas Strand, förste vice ordförande i Stockholm, har tillsammans med Kjell Ahlin, andre vice ordförande, utarbetat ett underlag som processats och förankrats med förbundsregionens fackliga lönenätverk.

Förhandlingar pågår varför inga ingående detaljer kan nämnas om innehållet men Andreas Strand sa såhär när han och Kjell gav sin presentation:
 

Bild borttagen.
Andreas Strand

- För vår del handlar det om att paketera alla delar i avtalet så att det blir så bra som möjligt för alla - ur vår synvinkel!


Från rummet: "Ser ut som ni har gjort ett bra jobb, det är bara att man har gjort det hela så svårt att förstå och förklara för våra medlemmar!"

Andra frågor som togs upp diskuterades fritt i rummet var t ex särskilt prioriterade områden (spo), Karriär- och Utvecklingsvägar (kuv), "Stockholms-tillägg"...

 
Arbetsmiljö

I andra änden av korridoren gavs parallellt - för den andra grupphalvan - en genomgång av aktuella arbetsmiljöfrågor. Regionala huvudskyddsombuden Roger Östergren och Maria Jensen, presenterade en "tillbaka blick" och en "framåtblick". 
 
Några exempel; brister i överblick (SAM) liksom uppföljning av anmälningar tillbud/skador i Lisa-systemet, iakttagelser gällande brister hur lokala skyddsombud involverats, "ensamarbete", lokalfrågan (-orna!)... liksom höstens många viktiga möten och utbildningar; allt från skyddsombudens dag i november till samarbetsmöten med arbetsgivaren (som bjudit in till utvecklingsdag) för att diskutera hur processerna kring det systematiska arbetsmiljöarbetet kan stärkas m.m.

- Mycket bra genomgång, gav en bra översikt om vad som är aktuellt och vad som är på gång. Men man önskar att det fanns mer tid, det är mycket man vill diskutera mera, sa Lina Engdahl, huvudskyddsombud i norra länsdelen samtidigt som hon är på väg till RALS-informationen.

Advokatens roll - Anton Strand
Advokat Anton Strand talade första dagen om sitt perspektivskifte när han gick från att vara åklagare till advokat - dvs från ett objektivt synesätt till ett subjektivt - att advokatrollen innebär att alltid verka för sin klients bästa. 

 - Halva tiden går ut på att fundera ut vilka frågor man inte ska ställa för att inte ställa sin klient i ett sämre läge, sa Anton.
Anton belyste också sina olika erfarenheter från den nyligen avslutade huvudförhandlingen (Eric-målet) där han företräder en av de åtalade poliserna; om sin skiljande åsikt att ens väcka åtal, om utmaningarna som ett yppadeförbud inneburit när mediala resonemang drog åt missvisande håll...
Anton Strand: Vi advokater behöver bara bevisa att åklagarens hypotes inte behöver vara rätt, eller att saken inte utretts tillräckligt
- Min erfarenhet (10 år som advokat) är att polismål utreds betydligt mer ingående än andra ärenden. Min upplevelse är att det finns relativt goda resurser och möjligheter att gå på djupet i dessa utredningar. 
- Som försvarare använder man ofta argumentet att ärendet inte utretts tilllräckligt - men i det här fallet (Eric-målet) är det precis tvärtom - man har utrett precis allt!

Anton avslöjar att han önskat skriva en egen debattartikel under ämnet "Poliser som utreder Poliser" men att han varit förhindrad på grund av sitt yppandeförbud.
 
Anton: Det är en viktig fråga att belysa, det handlar om allmänhetens förtroende för polisen, för rättsväsendet.

Tjänstepension/statlig anställning 
Pensionsverket (PSV) föreläste om "Pensionens" olika delar; den allmänna pensionen - tjänstepensionen/statlig och "eget sparande".  Grundläggande fakta är att den allmänna pensionen beslutas av riksdagen medan tjänstepensionen styrs av kollektivavtal.
Inom Polisen är det i dag avtalet PA16 (född före eller efter år 1988? - ger olika innebörd).
Fullödig information om den statliga tjänstepensionen erhålles via SPVs egen hemsida.

Föreläsande experter Mikael och Christer, SPV, betonade att 1) tjänstepensionen handlar om en penningapåse (allt man någonsin tjänat in) samt 2) att det är individuella beslut. 
SPV ger inte individuella ekonomiska råd som; "ska jag ta ut hela tjänstepension direkt ...och  "placera i fond...?"
 

För den som närmar sig 61 år - då delpension kan bli intressant - eller 65 år gör bäst i att besöka minpension.se för en helhetsbild av sin egen individuella pension (eget pensionssparande syns dock inte). 

Stefan Eklund, ordförande för Polisförbundet region Stockholm, både inledde och avslutade utbildningsinternatet som satts ihop av regionförbundstyrelsen.

Stefan berättade bland annat att Stockholmsregionen år 2024 ska vara 9 000 anställda liksom sitt personliga intryck från chefskonferensen i Stockholm avseende ökad insikt om de brister som rådande toppstyrda matris-organisation innebär. Stefan menade att ett nytt synesätt kan vara på väg genom att en ny HR-direktör - Henrik Dider - är på plats (länk till personligt porträtt av Henrik på TUM).

Polisens yrkesroll diskuterades fritt i rummet bl a i sammanhanget "när så många civila anställs"  (arbetsmiljöpunkt "Ensamarbete" med innebörden att polis och civil ska lösa polisiära uppdrag där risk för våld finns... ). Flera viktiga frågor lyftes och diskuterades liksom erfarenheter utbyttes mellan fackliga företrädare från olika verksamheter i hela regionen.

När Stefan avslutningsvis frågade om dagarna varit innehållsrika gavs "Tummen upp!"