16 september 2019

Med fokus på Polisens arbetsmiljö

"Hot och våld", "buller", "RAKEL", "ensamarbete", "mp5"… Några exempel på aktuella arbetsmiljöfrågor som skyddsorganisationen jobbar med just nu. Och varje vecka anmäls i snitt 50 nya tillbud och skador i region Stockholm.

Med Polisens arbetsmiljö i fokus

"Hot och våld", "buller", "RAKEL", "ensamarbete", "mp5"… Några exempel på aktuella arbetsmiljöfrågor som skyddsorganisationen jobbar med just nu. Och varje vecka anmäls i snitt 50 nya tillbud och skador i region Stockholm.

En avgörande pusselbit i det systematiska arbetsmiljöarbetet är möjligheten att analysera sammanhang (trender och tendenser) som kan ligga till underlag för beslut som påverkar arbetsmiljön långsiktigt.


Roger ÖstergrenRoger Östergren, regionalt huvudskyddsombud vid Polisförbundet region Stockholm, har upprepade gånger efterfrågat en sammanställning över alla tillbud och skador i regionen till arbetsgivaren. Till slut tog han tillsammans med HR Stockholms arbetsmiljöteam eget initiativ om regelbundna möten för att gå igenom nya Lisa-anmälningar. Vid dessa genomgångar framkom brister som t ex

 • att lokalt skyddsombud inte kontaktats
 • att klassificeringen av tillbud eller arbetsskada saknades
 • att åtgärder inte var ifyllda / saknades

- För oss är det viktigt att medarbetare som gör en Lisa-anmälan känner sig trygga med att deras anmälan tas om hand och att man får återkoppling, säger Roger Östergren. I bästa fall har chefen tagit hand om den drabbade medarbetare men det är oklart vilka förebyggande åtgärder som gjorts. Men det är arbetsgivaren som är ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Exempel på aktuella arbetsmiljöfrågor:

Region Stockholm:

 • hot och våld mot blåljuspersonal (400 Lisa-anmälningar under 1 år i region Stockholm)
 • tillförordnades chefers behörighet till Lisa
 • introduktionsutbildning för civila i riskmiljö
 • "Buller" - hörselskydd
 • Radiosystemet RAKEL
 • sanering efter arbete vid bränder
 • riktlinjer för arbete på brandplats med el- gasfordon

Nationellt:

 • Mp5
 • PSA 
 • Ensamarbete  
 • Chefers arbetsmiljö