Mer kritik mot Region Syds chef

Efter att Polisförbundet i Region Syd riktad hård kritik mot chefen i region Syd, granskar nu Aftonbladet hur det gått till med chefstillsättningarna i regionen. En verksamhetsutvecklare tycks ha fått en onormalt hög lön, och en kanslihef som inte heller har polisiär erfarenhet har anställts.
Efter att Polisförbundet i Region Syd riktad hård kritik mot chefen i region Syd, granskar nu Aftonbladet hur det gått till med chefstillsättningarna i regionen. En verksamhetsutvecklare tycks ha fått en onormalt hög lön, och en kanslihef som inte heller har polisiär erfarenhet har anställts.

Tidningen noterar att verksamhetsutvecklaren, som anställdes med en lön på mer än 70000/månad liksom Regionchefen saknar erferenhet från polisen. Lönesättningen gjordes samtidigt som regionen gick igenom ett ekonomiskt stålbad och utbildade poliser tvingades vakta arrester. När sedan en kanslichef skulle anställas, valde regionchefen en person som hade erfarenhet från Lantmäteriet, men som saknar juridisk och polisiär kompetens. Det hindrade inte att chefen gavs titeln Polismästare, en av de högsta polistitlarna.

Medarbetare klagar på att det brister i poliskunskap både i ledningsgruppen och hos kanslichefen.

Polisprofessorn, Bo Wennström kommenterar det inträffade i Aftonbladet.

Polisprofessor Bo Wennström reagerar på Aftonbladets uppgifter:

– Oj, det var mycket i lön för dem båda. Framför allt för en verksamhetsutvecklare, jag vet inte ens vad det är. Det sticker nog i ögonen för vanliga poliser som kämpar för att kanske få 26000, säger Wennström till tidningen.

– Jag tror att det handlar om lojalitet för man får lojala medarbetare med höga löner.

 

Wennström beskriver problemet med att rekrytera på det här sättet. De som tillsätts har inte den rätta känslan för organisationen. Han är kritisk till att välja folk utifrån som saknar poliskompetens. Wennström säger om Regionchefens tillsättningar:

"Hon känner sig bekväm med de personerna och likar brukar dras till varandra. Hon vill förändra och tror det kan vara ett bra sätt, men det tar väldigt många år att bli en bra polisledare."


Tommy Hansson