27 maj 2016

Nedslag i polisernas arbetsmiljö i veckan

Polisförbundets nationella samordnande huvudskyddsombud, Emma Cronberg berättar om vad som varit på hennes och Polisförbundets agenda under den gångna veckan. 

Nedslag i polisernas arbetsmiljö i veckan

Polisförbundets nationella samordnande huvudskyddsombud, Emma Cronberg, berättar om vad som varit på hennes och Polisförbundets agenda under den gångna veckan. Lite av samma som engagerat media med Agenda i spetsen och politiker av alla färger. Med fokus på att skydda poliser från allvarliga skador.

Terrorhot och migration
Skyddsorganisationen jobbar vidare med att få arbetsgivaren att förbättra arbetsmiljön i våra fyra arbetsmiljömål för 2016. Två av målen är terrorhot samt migrationsströmmar och gränspolisiär verksamhet. Det gäller att leva och agera yrkesmässigt under det nya normala. Nya utbildningar i hanterande och agerande vid terrorhot är på gång nationellt. Fler områden och åtgärder är under framtagande, men på grund av ämnet i sig stannar jag här med information i det öppna forumet.

Förpassningsresor är en arbetsuppgift som ofta innebär långa pass under spartanska förhållanden, under hot och oro och ovisshet och brist på återhämtning. Arbetsgivaren arbetar för att andra aktörer ska kunna utföra delar av dessa arbetsuppgifter samt för lagändringar som framöver kan komma att korta våra förpassningsresor betänkligt. Det skulle minska slitet och resursunderskottet på personalen. Vi hoppas på att ändringarna vinner laga kraft. Roger Östergren, samordnande huvudskyddsombud region Stockholm driver dessa frågor åt skyddsorganisationen nationellt.  

 

Kommenderingar

Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid nationella särskilda händelser haltar. Vid själva kommenderingarna är perspektivet med, men när ridån har gått ner och händelsen är avslutad finns ingen där att sopa upp de ”bangers”, stenar och bengaler som har fallit på scengolvet. Vi arbetar med arbetsgivaren för att få till stånd en samordningsfunktion som ser till att arbetsmiljön omhändertas i dessa mellanrum, för ett bättre arbetsmiljömässigt startläge vid nästa händelse. Vi har kommit rätt långt i konkretiserandet. Nästa steg är en beslutande chef som ska skriva under det hela.

 

Förändring

Polisförbundets styrelse träffade inrikesministern Anders Ygeman för någon vecka sedan. Vi sa att poliserna betalar med undermålig arbetsmiljö för upprättande av rikets säkerhet och medborgarnas trygghet. Vi undrade om ministern fick motsvarande bild av vår arbetsgivare? Ygeman svarade att han hade fått precis samma bild av ledningsgruppen NOA föregående arbetsdag. Alltid något, men om arbetsgivaren börjar sända samma signaler och tillräckliga förbättringar uteblir, vad gör vi då?

 

Stenkastning

Samtidigt fortsätter stenregnet att falla över poliserna i yttre tjänst. Stenarna kastas på oss runt om i regionerna, ofta utanför de fjorton belastade områdena som prioriteras av vår arbetsgivare. Skyddsorganisationen är pådrivande för bättre förutsättningar och arbetsmiljö i det nya normala, vår stenbekastade vardag. Även fler samhällsaktörer får utstå stenkastningen. Att kasta på oss, är att kasta på sig själv; ett samhälleligt självskadebeteende. Att bryta nya normaliseringsmönster i vårt samhälle kräver mer än ökade resurser till polisen, mer än skalskyddade fordon, vattenkanoner och dubbelpatrullering.

 

Det kräver en annan samhällsattityd, genom en större kollektiv rörelse.

 

Emma Cronberg

Nationellt samordnande huvudskyddsombud