1 februari 2017

Nödvärnsskotten i Vallåkra

Dom har fallit mot den äldre man som sköt två unga män till döds när de sökt upp honom i hans bostad i uppenbart syfte att skada eller döda honom. Hovrätten bedömer att det förelåg nödvärnsrätt, men att handlandet trots detta inte kan betraktas som straffritt. Dock halveras straffet från fyra till två års fängelse.
Dom har fallit mot den äldre man som sköt två unga män till döds när de sökt upp honom i hans bostad i uppenbart syfte att skada eller döda honom. Hovrätten bedömer att det förelåg nödvärnsrätt, men att handlandet trots detta inte kan betraktas som straffritt. Dock halveras straffet från fyra till två års fängelse.

Så här beskriver hovrätten för Skåne och Blekinge sitt sätt att resonera:

"Hovrätten har i dag meddelat dom i det s.k. Vallåkra-målet. En numera 69-årig man sköt uppsåtligen ihjäl två bröder utanför sin bostad natten den 14-15 oktober 2015.

Bröderna stod utanför mannens låsta entrédörr där de först uttalade ett dödshot och därefter krossade en glasruta i dörren. Bröderna var beväpnade med en kniv och ett smalt metallrör. När glasrutan krossades gick mannen in i ett sovrum, låste upp ett vapenskåp, laddade ett hagelgevär med två patroner, gick ut i hallen, tände ytterbelysningen och sköt sedan bröderna genom den krossade rutan. Bröderna träffades i bröstet respektive ryggen och avled kort därefter. Helsingborgs tingsrätt dömde 69-åringen för två fall av dråp till fängelse i fyra år.

Hovrätten har kommit fram till att 69-åringen var utsatt för ett livshotande angrepp, att han handlade i nödvärn och hade rätt att använda livsfarligt våld. Hotet mot 69-åringen var dock inte så akut i skottögonblicken att hans handlande kan vara straffritt. Bröderna befann sig på andra sidan av den låsta dörren. De stod stilla och gjorde inget med dörren när han valde att skjuta. Trots att 69-åringen var i en mycket svår situation måste han ha haft möjlighet att t.ex. först ropa eller visa att han var beväpnad, att skjuta varningsskott eller att skjuta mot mindre vitala delar. 

 

– För att man straffritt ska få använda dödligt våld i en nödvärnssituation krävs att det saknats alternativ för att avvärja angreppet, säger hovrättspresidenten Lennart Svensäter i en kommentar. Eftersom sådana alternativ fanns bedömer även hovrätten det använda våldet som uppenbart oförsvarligt. Hovrätten ifrågasätter inte att 69-åringen var mycket rädd under hela händelsen men anser att omständigheterna trots allt inte har varit sådana att han svårligen kunnat besinna sig. Han döms därför för två fall av dråp. 

 

– Vid straffmätningen tar hovrätten stor hänsyn till att 69-åringen helt utan egen skuld försatts i den aktuella situationen och att han inte haft något annat syfte med sitt agerande än att avvärja det angrepp som riktats mot honom, säger Lennart Svensäter. Omständigheterna i målet talar i så starkt mildrande riktning att straffvärdet av gärningarna ligger avsevärt under straffminimum för dråp, som är fängelse i sex år. Hovrätten tar också hänsyn till 69-åringens höga ålder och bestämmer straffet till fängelse i två år."

 

Blåljus kommentar: Detta är ett pricipiellt viktigt fall, som ställer det på sin spets vilka krav man kan ställa på att ett presumtivt brottsoffer skall kunna besinna sig. När personer som uppenbarligen är ute efter att skada eller döda dig, kommer beväpnade till din bostad. De har tidigare betett sig så att kontaktförbud utfärdats. När de säger att de ska döda dig. När de krossar rutan på ditt hus. Då ska Du, enligt hovrätten i ditt ensliga hus ropa ut i natten och eventuellt avlossa det ena skottet (av två i hagelgeväret) som varningsskott. Hur ska du sedan kunna värja dig mot de två angriparna? Den frågan besvarar inte hovrätten.

 

Det är inte utan att Blåljus håller med Sven-Erik Ahlheim som hoppas att domen kan komma att prövas i Högsta Domstolen. Så gör även Leif GW Person. Även rättens ordförande har i intervju beskrivit att domen har så principiellt viktiga beståndsdelar, att den kan bli föremål för HD:s prövning.

 

Tommy Hansson