2 oktober 2020

Ny möjlighet att växla semester till Kåpan

Den som önskar växla semesterdagar (innevarande år 2020) till Kåpan Extra får nu en ny möjlighet (och slippa s k "tvångssemester"). Anmälan görs mellan den 1 november och 15 december, 2020. 

Den som önskar växla semesterdagar (innevarande år 2020) till Kåpan Extra får nu en ny möjlighet (och slippa s k "tvångssemester"). Anmälan görs mellan den 1 november och 15 december, 2020. 

Detta möjliggörs av det tillfälliga kollektivavtalet från den 14 april 2020 mellan Polismyndigheten och Polisförbundet, Saco-S, Seko-Polisen och ST inom Polisen
 med anledning av coronapandemin. 

För att avstå sin semesterförmån ska en särskild blankett användas, den nås via formulärportalen från och med den 1 november 2020.

Precis denna fråga lyftes av lokalförbundsområdes-styrelsen i Vällingby till Polisförbundets kongress i förra veckan motion (38) som vi också lyft här på blåljus.

Motionen bifölls av kongressen!Källa: Polismyndighetens nyhetsbrev till chefer