1 oktober 2019

Nya polislöner ligger i röret. Vet Du läget?

Som brukligt är det under förhandling sekretess om siffror och fördelning på individnivå. Däremot finns en del mer allmänna principer för fördelningen mellan regioner och medskick om vad som ska prioriteras.
Som brukligt är det under förhandling sekretess om siffror och fördelning på individnivå. Däremot finns en del mer allmänna principer för fördelningen mellan regioner och medskick om vad som ska prioriteras.
Polistidningen berättar om den genomsnittliga nivå, 5,7%,  som parterna kom överens om i våras. Revisionsdatumet denna gång är idag, den första oktober. Så hur långt har man kommit eller med andra ord: När kommer pengarna?
 
Ombudsman Christer Palmkvist berättar för Polistidningen att de nationella beloppen nu är fördelade till regioner och nationella avdelningar för förhandling på den nivån. Det har då skett en omfördelning bland annat med hänsyn taget till särskilt utsatta områden. Exempelvis region Nord har ju inget sådant område, och Hans Lundstedt som är förhandlingsansvarig där, noterar att hans region fått avstå en del lönemedel av den orsaketn. Å andra sidan säger han till Polistidningen att han är glad ändå att vi inte har några prioriterade områden med allt vad det innebär av utsatthet för poliserna som ska jobba där.
 
Christer berättar vidare för Polistidningen att poliser i ”polisiära funktioner” ska gynnas när lönerna sätts. Men det framgår inte exakt vad det betyder.
– Vi låter regionerna avgöra det själva, eftersom de känner sina förutsättningar bäst. Men min uppfattning är att de flesta poliser arbetar i polisiära funktioner i dag.
 
I region Öst pågår förhandlingarna för fullt, men den förhandlingsansvarige för polisfacket ser ett bekymmer med att det inte finns särskilda pengar avsatta till den så kallade KUVen, Karriär och Utvecklings Vägar.
 
I vår egen region, Stockholm med Gotland, berättar förhandlingsansvarige Andreas Strand för Polistidningen: "Det är klart att det finns många tolkningsfrågor, men hittills har vi kommit överens. Vi håller på att navigera i direktiven och tittar på lönebilder. Vi skaffar en överblick för att sedan kunna gå vidare med fördelningen. Det är positivt så här långt"...
 
 Blåljus förhoppning är att pengarna kan betalas ut inom några månader, före eller efter nyåret. Och att så många poliser som möjligt blir lite nöjdare.
 
Tommy Hansson