18 februari 2015

Omorganisationen gav effektivitetstapp

Det är huvudskyddsombudet i Kalmar och den fackliga organisationen som beskriver hur oklara beslutsnivåer och en organisation som inte anpassats till lokala förutsättningar ger svårigheter för polisverksamheten. Och får ambitiösa poliser att må dåligt.

Huvudskyddsombudet i Kalmar har i ett brev riktat direkt till rikspolischefen Dan Eliasson beskrivit problem kring Polisens omorganisation. Eftersom många poliser har omplacerats på de nya regional- och lokalnivåerna vet de anställda inte vilken chef de ska vända sig till, och det är ofta oklart vem som är behörig att fatta beslut i olika situationer.

En utredare på polisen i Oskarshamn får i brevet beskriva ett fall som illustrerar de tröga beslutsvägarna. Utredaren behöver få ett förhör utskrivet, som ska lämnas omgående till åklagare i Kalmar.

Utredaren kontaktar sin chef, som sitter i Västervik, som i sin tur ringer två-tre andra chefer på olika nivåer, men ingen av dem anser sig kunna besluta att skriva ut förhöret. När inget sedan händer går utredaren själv in till sin rumsgranne som, utan sin chefs godkännande, får se till att det blir gjort.

Det som tidigare varit en klar och tydlig beslutsordning har nu blivit en fullkomlig oreda – vilket drabbar personalen hårt, enligt huvudskyddsombudet:

– Det finns en oro och en frustration. Det är många som sitter och gråter i det tysta på sina rum, säger han.

Mats Johansson, Polisförbundets ordförande i Kalmar län beskriver Effekten av omorganisationen som att det uppstått ett slags “beslutskramp”, det drabbar också polisens möjligheter att snabbt utreda brott – och även omorganisationens själva syfte: att polisen ska komma närmare medborgarna, menar han.

– I bästa fall håller vi ryggen fri, men produktionen är oerhört låg. Utredningstiderna blir längre. Man får slita tag i folk ute på fältet för att ta tag i högarna av utredningar, säger Mats Johansson. Enligt statistiken för januari månad, har antalet redovisade ärenden i Kalmar län minskat med närmare en tredjedel. En annan kritik som framförs är att planeringen av polisens nya organisation för att i allt för hög grad ha utgått från ett storstadsperspektiv som inte alls funkar på mindre orter. "Allt detta enligt en modell där storstadens personaltillgång och möjligheter var ledstjärnan, utan någon som helst tanke på att vi har olika förutsättningar i landet. Utredningsverksamheten i Ystad eller Kiruna ser inte ut som den i Stockholm, även om de brott som utreds är desamma"

Både Mats Johansson, och Polisförbundet i Kalmar, hoppas nu att polisen nationellt ska lyssna in de problem som uppstått av omorganisationen, och ta lärdom från erfarenheterna lokalt.

Tommy Hansson