11 februari 2019

Pengar till polislönelyft finns; de får ej försnillas

Blåljus beskrev häromdagen hur KD funderar över om avsatta pengar för att öka polisernas löner kommer att användas till detta. Nu har det andra partiet bakom statsbudgeten, Moderaterna kommit med en liknande artikel i SvD. Polisens problem är allvarliga, det finns öronmärkta pengar. Men ingen skrivning i regleringsbrevet...
Blåljus beskrev häromdagen hur KD funderar över om avsatta pengar för att öka polisernas löner kommer att användas till detta. Nu har det andra partiet bakom statsbudgeten, Moderaterna kommit med en liknande artikel i SvD. Polisens problem är allvarliga, det finns öronmärkta pengar. Men ingen skrivning i regleringsbrevet...

I artikeln noteras stora genomförda skattehöjningar, som inte gjort märkbart avtryck på antalet poliser hittills. Däremot fortsätter en brottsutveckling som borde kräva fler poliser.
 
Nu kommer nya oroande uppgifter från Polisförbudet. I januari månad i år slutade så många som 48 poliser sin anställning av andra skäl än pension. Hälften av dem var yngre än 40 år. Det är alltså personer som valt att utbilda sig till poliser, men som nu lämnar ¬yrket i förväg. Dåliga arbetsförhållanden och löneläget är två orsaker till avhoppen. Vi har samtidigt ett fortsatt problem med tomma platser på polisutbildningen. Det går helt enkelt inte att hitta tillräckligt många lämpliga personer som vill utbilda sig till polis skriver moderaten Johan Forssell, moderaternas nye rättspolitiske talesman efter Tomas Tobé.
 
För att behålla erfarna poliser och locka fler nya poliser till yrket behöver polislönerna höjas. Konkurrenskraftiga löner är avgörande för att lösa polisbristen och för att fler ska vilja stanna i polisyrket eller bli poliser.
 
Forssell skriver att Moderaterna vill se 10 000 fler polisanställda till år 2024. De måste samtidigt få rätt förutsättningar att göra sitt jobb att motverka och bekämpa de kriminella. Höjda polislöner är då en viktig dellösning. Att regeringen överväger att trotsa riksdagens beslut är förstås allvarligt i sig. Men mest allvarligt är konsekvenserna.
 
I arbetet för att stärka tryggheten och minska brottsligheten är ett väl fungerande polisväsende en grundförutsättning. Då ska polislönerna självklart vara på en rimlig nivå. Varför vill inte regeringen genomföra den särskilda lönesatsning till våra poliser som riksdagen har fattat beslut om?
 
Med den frågan avslutar Forssell sin debattartikel. Blåljus konstaterar att öronmärkta pengar är ett sätt att höja polislönerna. Dessa pengar kan så klart fördelas genom sedvanliga förhandlingar. I den bästa av världar borde det inte ens behövas öronmärkning, Polismyndigheten torde vara väl medveten om vikte att behålla och rekrytera poliser. Och det har gått ”sådär” hittills. Pengarna finns, nu gäller det att använda dem på ett klokt sätt.
Tommy Hansson