15 mars 2019

Planen för polislöner i region Stockholm

Sedan det nationella avtalet slutits om revision tre i polislönerörelsen, går så klart poliserna i väntans tider. Polisförbundet i region Stockholm informerar om sin inställning till det nationella avtalet och hur de regionala parterna planerar att omhänderta resultatet.

Sedan det nationella avtalet slutits om revision tre i polislönerörelsen, går så klart poliserna i väntans tider. Polisförbundet i region Stockholm informerar om sin inställning till det nationella avtalet och hur de regionala parterna planerar att omhänderta resultatet.

 

I början av nästa vecka kommer vi att ha ett uppstartsmöte med regionledningen. Där kommer vi att diskutera de mer övergripande frågorna i kommande löneförhandlingarna.

 

Vad har hänt med SPO-tillägget?

-          Arbetsgivaren ville skapa ett tillägg istället för att fortsätta med lönesättning. Vi gick med på det, men arbetsgivaren kunde inte enas på sin sida om hur en sådan lösning skulle se ut. Därför föreslog de slutligen att utrymmet istället skulle komma att ingå i lönesumman.

Förbundsregion Stockholm har begärt att få ett mandat för att kunna omhänderta SPO-utrymmet och istället införa ett tidsbegränsat lönetillägg. 

 

Vad är förbundsregionens uppfattning om överenskommelsen i RALS:en?

 

Om vi stannar upp och fokuserar på utrymmet under sista revisionstillfället som är 5,7% kan vi inte säga något annat än att det är bra. Det så kallade industrimärket under hela avtalsperioden på arbetsmarknaden är på 6,5% fördelat under tre år. Vi får nästan det utrymmet under det sista revisionstillfället. Vi är inte på långa vägar i mål med uppvärderingen av svensk polis men vi har definitivt tag det första steget eller som Churchill hade sagt:

 

Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

 

Förbundsregion Stockholm