Polisförbundet i Almedalen

Polisförbundet har medverkat vid mängder av seminarier, både som arrangörer, deltagare eller publik. Dessutom har vi haft en egen plats, där beslutsfattare, allmänhet och kollegor bjudits på "snutfika" och fått möjligheten att göra testet på www.vilkenpolis.se . Denna artikel handlar om en politisk paneldebatt från i onsdags...
Polisförbundet har medverkat vid mängder av seminarier i Almedalen, både som arrangörer, deltagare eller publik. Dessutom har vi haft en egen plats, där beslutsfattare, allmänhet och kollegor bjudits på "snutfika" och fått möjligheten att göra testet på www.vilkenpolis.se . Denna artikel handlar om en politisk paneldebatt från i onsdags...

Under onsdagseftermiddagen, hade Polisförbundet arrangerat en paneldebatt, i TCO-parkens paviljong. Precis som när Genomförandekommittén hade en diskussion dagen innan, var det fullspikat med folk. Det tycks som att intresset för polisfrågor inte är så litet, trots allt.


Mötet inleddes av Lena Nitz, som bland annat beskrev att en väl fungerande svensk polis är en grundläggande förutsättning för medborgarnas trygghet, och för demokratin. Poliserna arbetar överallt hela tiden,även i Almedalen, som vore omöjligt utan alla polisers medverkan. Poliserna arbetar även när justitieministern sover… Men nu är Lena Nitz bekymrad, det kokar ett missnöje bland Sveriges poliser, som inte känner sig uppskattade och rätt värderade av sina politiker. Så frågan blir då; Hur mår svensk polis?

 

 

Politikerpanelen bestod av rättspolitiska talespersoner från sju riksdagspartier med justitieminister Beatrice Ask i spetsen. Emma Nilsson, kommunikationschef på Polisförbundet, modererade debatten. Justitieministern fick börja med att kommentera Lenas inledande frågeställning, och menade att politikerna i Alliansen visst värderar polisernas arbete. Hon menar att hon stöder svensk polis och erkänner dess betydelse, vilket även har avspeglats i de ekonomiska satsningar som Alliansen gjort på rättsväsendet. Hon menade att svensk polis mår bra, men det finns poliser som är missnöjda just nu av olika orsaker.

 

Morgan Johansson påpekade problemen med att det inte är högt i tak inom polisen, och att polisen går mot ett prognostiserat ekonomiskt underskott i miljardklassen. Så vid ett eventuellt regeringsskifte går den nya justitieministern inte till ett dukat bord.

 

Caroline Szyber påpekade att när Alliansen tog över var bordet inte dukat då heller.

Johan Pehrson påpekade att det inte är poliserna i justitieutskottet, som sätter polisernas löner. Det kan även vara så att löneökningar ger fel utväxling på satsade resurser.

 

Maria Ferm ville att polisutbildningen skall bli en högskola, och att alla poliser skall få  handledning, och bättre kvalitet i polisarbetet genom arbetsmiljöåtgärder metodutveckling och bättre IT-stöd.

 

Justitieministern fick frågan om professorn vid Uppsala universitet Bo Wennströms bok, ”Svensk polis - pusselbiten som inte passar in” ger henne någon tveksamhet inför den förestående omorganisationen. Ask svarade, att det bara är trams, omorganisationen är väldigt väl förankrad politiskt och i organisationen. När vi från Alliansen har satsat 5 miljarder på polisen vill vi se bättre resultat, och det kan omorganisationen bidra till. Ask vill inte ha en högskoleutbildning, hon menar att staten behöver kunna styra över polisutbildningen vilket görs bättre med en uppdragsutbildning förlagd till högskolor, som idag.

 

Även Morgan Johansson är för omorganisationen. Om det skall satsas mer pengar på polisen måste man vara säker på att man inte kastar goda pengar efter dåliga. Därför behövs omorganisationen om ytterligare satsningar skall gå att försvara inför en sparsam finansminister… 

 

Christian Ottosson, menade att det viktiga i omorganisationen är att poliserna kommer ut på landets yta och får en lokal förankring. Det lokala brottförebyggande arbetet måste vara prioriterat, i nära samverkan med kommunerna. Han är även positiv till en högskoleutbildning. Detta noterades av Morgan Johansson som påpekade att Alliansen visar splittring medan de rödgröna alla är positiva till en högskoleutbildning för polisen…

 

Lena Olsson var helt klart beredd att stödja krav på högre löner för de som arbetar i offentlig sektor med människor, som polisen. För det är det rimligt att höja skatter. Bland annat för att det annars finns risk att fel personer söker sig till yrket. På detta svarade Ask, att Alliansens skattesänkningar (jobbskatteavdrag mm) gett exempelvis en polis en extra månadslön per år. Hon trodde inte att vänsterns löneökningar skulle nå den nivån, och dessutom skulle de ju ätas upp av skattehöjningar i så fall. Däremot menar Ask att den yttre verksamheten inom polisen borde kunna uppvärderas, och att detta bör kunna lösas inom de kommande avtalsförhandlingarna.

 

Även Maria Ferm var av uppfattningen att lönerna borde kunna höjas, men först måste lärarlönerna höjas. När en högskoleutbildning införts för poliserna ger det en statushöjning som motiverar högre lön. Hon anklagade Alliansen för att ha satsat på kvantitet i stället för kvalitet när det gäller polisen.

 

Caroline Szyber förordade att det skulle finnas fler vägar in i polisyrket, där specialkompetens kunde värderas. Morgan Johansson gav löftet att om socialdemokraterna kommer i regeringsställning, kommer högskolan för poliser att bli en av deras första reformer.

 

Lena Nitz tackade de deltagande politikerna, och påpekade hur viktigt det är inför valet att medborgarna får veta vad de olika partierna vill med Polisen.

 

Detta är en sammanfattning av vad jag minns från debatten, och jag kan möjligen ha missuppfattat någon detalj. Om jag uppmärksammas på det, kommer artikeln att uppdateras. På grund av fallerande teknik, spelades debatten inte in på TV.

 

Tommy Hansson

 

Fr v: Lena Olsson, v, Maria Ferm, Mp, Christian Ottosson, C, Johan Pehrson, Fp, Morgan Johansson, S, Caroline Szyber Kd, Justitieminister Beatrice Ask, M.