6 oktober 2020

Polisförbundet kommenterar Moderaternas budgetmotion

Polisförbundet välkomnar att Moderaterna vill fortsätta att satsa på höjda polislöner men är starkt kritiskt till förslaget om att omfördela befintliga poliser från inre till yttre tjänst.

Polisförbundet välkomnar att Moderaterna vill fortsätta att satsa på höjda polislöner. Däremot är förbundet starkt kritiskt till förslaget om att omfördela befintliga poliser från inre till yttre tjänst.

- Det saknas polisiär kompetens i hela organisationen. Det går inte att omfördela poliser från inre till yttre tjänst och tro att utredningsförmågan inte blir lidande. Med Moderaternas förslag skulle polisyrket bli mindre attraktivt och fler skulle lämna myndigheten, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Arbetet i yttre tjänst är svårt och sliter mycket på den enskilda polisen. Samtidigt avspeglar lönerna varken komplexiteten i uppgifterna eller det stora ansvaret. För många poliser är det därför ett naturligt steg att efter några år i yttre tjänst söka sig vidare till inre tjänst där verksamheten också har ett stort behov av den polisiära kompetensen för att upprätthålla effektiviteten i utredningsverksamheten.

− Om poliser tvingas kvar i yttre tjänst, eller tvingas tillbaka till yttre tjänst, är risken stor att fler poliser söker anställning utanför myndigheten. Skulle vi förlora ännu mer värdefull polisiär kompetens och erfarenhet så vore det helt förödande, säger Lena Nitz.

− Dessutom är det inte politikernas uppgift att fördela arbetsuppgifter inom Polismyndigheten. Det är bättre att de jobbar för att se till att myndigheten får de resurser och de verktyg som krävs för uppdraget och överlämnar åt parterna att förhandla fram karriärvägar som ökar incitamenten att stanna i yrket.

 

Information från Polisförbundet