23 september 2020

Polisförbundets kongress och polisers utsatthet uppmärksammat i TV4

I TV4 Efter Fem, överraskade Lena Nitz Polisförbundets kongress, genom att vara både på TV och på den digitala kongressen som pågår för fullt. .
I TV4 "Efter Fem", överaskade Lena Nitz Polisförbundets kongress, genom att vara både på TV och på den digitala kongressen som pågår för fullt samtidigt. Hon var även i fint sällskap. Förutom Tilde de Paula som programledde, deltog även YB-Södermalm. De fick berätta om polisers utsatthet i dagens Sverige, och vad som kan ge Sverige trygghet och alla poliser fler kollegor.
 
Bakgrunden är bekant, det förekommer allt fler videoklipp där enskilda poliser utsätts för angrepp av olika folkhopar. Det kan handla om reguljära ingripanden i utsatta förorter, eller i samband med olika typer av demonstrationer. Polisförbundet undersöker regelbundet hur utsatta poliser i yttre eller inre tjänst är, och Viktor Adolphson, YB-Södermalm, kunde beskriva utvecklingen utifrån sina tjugo år i yttre tjänst.
 
Bland annat det är temat för Polisförbundets kongress.
 
Men självklart är arbetsmiljön inte det enda som präglar Polisförbundets kongress, även att poliserna ska ha en god etik, som ger förutsättningar för ett högt förtroende bland allmänheten är en fråga som Polisförbundet driver.
 
Men grundläggande är att poliserna ska räcka till. YB-Södermalm påpekade att det står många platser tomma på de olika polisutbildningarna. För att få fler lämpliga personer att vilja bli polis, måste löneläget upplevas som attraktivt och rimligt utifrån påfrestningar, krav och utbildning.
 
 
Bra jobbat, tycker Blåljus!
 
Tommy Hansson