28 november 2003

POLISKAOS VÄNTAR PÅ FÄLTET ÅKLAGARBESLUT VID GRIPANDEN

POLISKAOS VÄNTAR PÅ FÄLTET  

ÅKLAGARBESLUT VID GRIPANDEN

Förhandlingarna som rör ekonomin kring januarikommenderingen frystes på onsdagen och återupptas på tisdag i nästa vecka. Polisfacket upplever att en lösning inte längre är helt utesluten. Frågan har möjligen en koppling till de allmänna budgetdiskussionerna där ett väntat jättelikt underskott för myndigheten väckt stor uppmärksamhet i huvudstadens nyhetsmedier. Hela budgetfrågan förhandlas intensivt den närmaste tiden. På den scenen spelar en rad aktörer och det är ytterst osäkert att spekulera i hur lösningen kommer att se ut.

---------------------------------

- Nästan varje gripande polisen gör påverkas av det här beslutet, säger Ulf Magnusson, Nacka Polisförening, till Blåljus.nu. Han avser sin medlem som kritiserats av JO för ett gripande i samband med grov kvinnofridskränkning (se Blåljus notis från 2003-07-09: "Nytt JO-beslut väcker tveksamhet..."). Den medlemmen har nu fått veta att Polismyndigheten i Stockholms län betraktar hans gripande som en ringa tjänsteförseelse. Förseelsen medför ingen påföljd. Men det intressanta, enligt Ulf, är att från och med nu måste varje polis fundera över om ett gripande på fältet är att betrakta som "brådskande fall". Vid minsta tvekan måste poliserna avstå från gripande och istället ringa en åklagare för beslut. Annars riskerar de att få sitt gripande betraktat som tjänsteförseelse av polisledningen. Dagtid vardagar tar det kanske inte så lång tid att få tag i en åklagare. Men nätter och veckohelger kan det handla om timmar med den belastning som ligger på jouråklagarna. Den belastningen kommer att närma sig katastrof när mängder av poliser i Stockholms län måste ringa och dra bakgrunden till varje gripande. Inom myndigheten ska man nu se om det går att utfärda en instruktion till hur gripanden ska hanteras på fältet. I avvaktan på den råder stor osäkerhet om när ett fall är "brådskande". Och poliserna kan knappast förväntas chansa och riskera att bli straffade.

  ---------------------------------

SNÖ FRÅN RADIOBILAR

LÄCKTE IN I VÅRT ARKIV


Videobandspelare är den stora nyheten senare hälften av november 1973 i  VIA – Våra Interna Aktualiteter – ett stencilerat blad som spreds över hela den dåvarande myndigheten som ju fanns innanför Stockholms stads gränser. På  Blåljus insändaravdelning pågår just en ny upplaga av den mångtusenåriga diskussionen om det var bättre för. Debatten inspirerade red. att gå till hävderna och kolla. Om det roar er – bästa läsekrets – fortsätter vi ett tag och ser vad klippen ur VIA kan ge. Åren är 1963, 1973, 1983 och 1993.

1963

sysselsätter myndigheten sig med förberedelser inför förstatligandet 1965. En omorganisation planeras förstås. Bland de föreslagna nymodigheterna finns viss decentralisering av enklare kriminalpolisgöromål genom bildandet av kriminalgrupper vid fyra ytterdistrikt. En central grupp ska samordna den socialpolisiära skyddspolisens arbete ute i vaktdistrikten.

1973

är videoband den stora nyheten. Myndigheten har avsatt 115000 kr för inköp av 11 tv-mottagare, 12 videobandspelare och två kameror. Utrustningen ska bl a användas för busvisningar (efterlysta) i samband med utsättningar. En inspelning från en spelklubbsrazzia ska också få premiär på anläggningarna.

1983

En Appledator inköptes 1983 för 15000 kr till administrativa byrån. Utan tvekan mer än en månadslön för en patrullerande polis. Det var den första datorn i myndigheten. PTF, Polisväsendets tjänstemannaförening, oroade sig. En möjlighet hade nämligen införts att vakanssätta civila tjänster för att få pengar över till bl a flera datorer.

1993

är det åter dags för omorganisation  och POAB, Polisens organisationsarbete i AB-län, ger ut första Läns-VIA där inledningen av den jättelika förändringen presenteras. Mera jordnära problem har man i polishusets arkiv. Dit rinner smältvatten från radiobilarna i garaget ovanför ner och förstör gamla handlingar. Underredesspolning rekommenderas vid snöblask.

---------------------------------

Frysta förhandlingar om januariinsatsen

Intensivt arbete på att finna en lösning


Polisfacket i Stockholms län extrainkallade en ordförandekonferens på onsdagen. Man tog ställning till det allvarliga läge som uppkommit i förhandlingarna kring polisinsatsen vid regeringens internationella folkmordskonferens i januari. Efter ordförandekonferensen gick polisfackets förhandlare upp i polishuset och la ett bud. De fick beskedet att myndighetens svar skulle lämnas under förra torsdagen. Så blev inte fallet. På torsdagen ajournerades förhandlingarna utan att något nytt avtal nåtts. Under onsdagen i denna vecka kom beskedet att förhandlingarna hade blivit frusna till tisdagen i nästa vecka. Ett intensivt arbete pågår för att lösa frågan. Följ frågans utveckling i Blåljus.nu.

Polisfacket har hela tiden önskat göra det hela enkelt och föreslagit en helhetslösning i form av generell ersättning för alla avvikelser från avtal. Den skulle också inkludera ersättningar. Ledningen la ett motbud med orimliga arbetstider (tretton timmars arbete, fem timmar jour och sex timmar vila). Förhandlingar pågår ännu och nya bud har lagts av båda parterna.

---------------------------------

Vad finns i medierna av särskilt intresse för poliser? Du behöver inte surfa runt bland en lång rad sajter för att ta reda på det. Blåljus.nu gör jobbet åt dig på avdelningen ”Aktuella artiklar av intresse” under rubriken ”Länkar” på den grå linjen ovan. Använd Blåljus.nu för att kolla vad som är på gång!

---------------------------------

NU ÄR DET FULL FART

PÅ BLÅLJUS INSÄNDARAVD

SLÄNG IN DIN BRANDFACKLA!


Metro har fel om väntetiderna på SKL, hävdar Anders Bergstedt, och hämtar exempel från sin egen krimjour. Anders menar i en ny insändare att väntetiderna på SKL är snarare 41 dagar än de 21 som Metro har uppgift om. Åklagare kommer att tvingas att gå till åtal med bristfällig bevisning med stor risk för friande av personer som utan tvekan skulle fällts av DNA-bevis, skriver han.

HAR POLISERNA BLIVIT RÄDDARE OCH VEKARE?

Det undrar författaren till en ny insändare.

OCH FÅR SNABBT SVAR PÅ TAL:

En insändarförfattare menar att det är äldre polisers fel att så många tycker illa om och är rädda för polisen. En annan undrar om den äldre kollegan vet hur det är att komma som första och enda bil till ett gängbråk i Rinkeby.


Nu kommer t o m ordet "krigspsykos" in i debatten!

Debatten om civilanställda på LKC flammar upp igen under insändaravdelningen "Synen på civilanställda". Klarar en briljant hjärnkirurg det grova rånet, undrar nu en insändarförfattare.

---------------------------------

HEMSIDAN UPPDATERAD 031128 kl 2030.