23 april 2013

Rättssäkert om man inte får överklaga?

Blåljus har tidigare skrivit om polisen i Borås, som fälldes i tingsrätten sedan han avlägsnat en utåtagerande kvinna från stadens centrala delar, två km till ett ridhus, där hon fick lugna ned sig. Tingsrättens dom går rakt emot ett avgörande i Svea Hovrätt där en Stockholmspolis frikänts för att ha avvisat en man till Kaknästornet - ett ganska parallellt ärende. Så nu har den fällde polisen i Borås genom sin nya advokat Björn Hurtig överklagat hovrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd till Högsta domstolen, samma lag borde gälla i Borås som i Stockholm
Blåljus har tidigare skrivit om polisen i Borås, som fälldes i tingsrätten sedan han avlägsnat en utåtagerande kvinna från stadens centrala delar, två km efter en belyst väg till ett ridhus, där hon fick lugna ned sig. Tingsrättens dom går rakt emot ett avgörande i Svea Hovrätt där en Stockholmspolis frikänts för att ha avvisat en man till Kaknästornet - ett ganska parallellt ärende. Så nu har den fällde polisen i Borås genom sin nye advokat Björn Hurtig överklagat hovrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd till Högsta domstolen, samma lag borde gälla i Borås som i Stockholm.

Polismannen anser fortfaranden att hovrätten ska göra en självständig bedömning av ärendet. Polismannens nya advokat Björn Hurtig, hänvisar till en hovrättsdom från Svea hovrätt som också gäller en polis som kört iväg en person som stört ordningen. Domstolen ändrade i det fallet den fällande tingsrättsdomen. Björn Hurtig anser att det enligt praxis från HD krävs allvarliga bedömningsfel för att någon ska dömas för tjänstefel, vilket det inte var fråga om i det här fallet. Ringa tjänstefel är inte straffbart.

 

Hurtig för i sitt överklagande av det avslagna prövningstillståndet dessutom fram nya omständigheter som gör att hovrätten borde pröva tingsrättsdomen. För det första godkände LKC att kvinnan kördes ut från staden. För det andra har polismannen följt ett dokument som beskriver hur poliserna ska förebygga våld i den offentliga miljön. För det tredje förekommer det en tvivelaktig vittnesuppgift eftersom vittnet där han stod inte kunde se om kvinnan var aggressiv eller inte mot poliserna.

 

Blåljus har tidigare betonat hur viktigt det är, att ha en duktig advokat vid sin sida når man står ankagad för brott - det finns det otaliga exempel på. Blåljus har även tidigare skrivit om problemen som kan uppstå med en polismakt som av rädsla för åtal inte törs ingripa, det kan gälla vid väpnade rån, vid fordonsrelaterade händelser där förare inte vill stanna eller när Polisen ingriper mot ordningsstöranden.

 

Om poliserna inte törs ingripa,

-vad skall vi då ha Polisen till?

 

Polisförbundets rättshjälp är ett medel att ge anklagade poliser trygghet. Här kan Du läsa hur rättshjälpen fungerar, det finns även länkar till relaterade ämnen på Polisförbundets hemsida.

 

Tommy Hansson