21 augusti 2020

Regionens riktlinjer gällande hemarbete med mera

 

Polisen och covid-19 i höst

- ny inriktnig för bl a hemarbete


Polisregion Stockholms inriktning gällande covid-19 hösten 2020 gäller alla medarbetare. Riktlinjerna är omfattande; utbildning, hemarbete…
Avseende "hemarbete" framgår bl a:
 

Bild borttagen.

"Polisens inriktning för arbete hemifrån är anpassad till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
De som
kan arbeta hemifrån bör göra det om verksamheten tillåter utifrån möjligheterna av hantering av skyddsvärda uppgifter och IT-säkerhet och det kan ske utan att verksamheten påverkas negativt."


Myndighetens inriktningen bifogas här [- länkarna i dokumentet kopieras och klistras in i Explorer/Intrapolis]

 

Finner du att någon inte följer denna inriktning eller har frågor – kontakta regionens huvudskyddssamordnare

roger.ostergren@stockholm.polisforbundet.se

 

Tina Gustafsson