21 december 2015

Rikspolischefens verklighetsbeskrivning

I dagens DN debatt beskriver Dan Eliasson hur han ser på svensk polis utmaningar under år 2015 och in i framtiden. Han listar de särksilda händelser med terrorhot och migrantströmmar som utmärkt året, och ser polisens omorganisation som en viktig del av lösningen.
I dagens DN debatt beskriver Dan Eliasson hur han ser på svensk polis utmaningar under år 2015 och in i framtiden. Han listar de särkskilda händelser med terrorhot och migrantströmmar som utmärkt året, och ser polisens omorganisation som en viktig del av lösningen. Särskilt möjligheten att nationellt flytta poliser så att de finns där problemen för ögonblicket är störst, lyfter han fram i artikeln.

Något han inte nämner i det sammanhanget, är vilka arbetsuppgifter som inte blir utförda av de bortkommenderade poliserna. En bortkommenderad polis från Kalix, gör kanske en lika stor skillnad där som 50 bortkommenderade gör i Stockholms län. Hålen uppstår överallt, och leder till att polisen inte gör det allmänheten förväntar sig av oss.

Eliasson avslutar artikeln med orden: "Det första året med den nya Polismyndigheten i polisiärt avseende har varit mycket framgångsrikt. Alla polisanställda ska ha ett stort erkännande och ett stort tack för sitt slit med omorganisationen och alla utmaningar de har ställts inför. De polisanställdas förmåga har gjort avtryck i gränskontrollerna, under terrorlarmet och i sina miljontals kontakter med människor som bor och vistas i Sverige. Polisen har presterat som bäst när påfrestningen har varit som störst."

Även här är det av intresse även vad om inte nämns. Sverige har drabbats av horribel brottslighet under året med skjutningar på restaurang, mord och övergrepp på flickor, mord på IKEA och mord på en skola. Till det kommer radikaliseringen av ungdomar i våra mest utsatta förorter, som är klart fler är 14 till antalet. Detta måste polisen ha resurser till att utföra samtidigt som det "oförutsedda" händer, som terrorhot och tryck mot våra gränser eller brott i samband med asylboenden. Hittill har poliser tack vare yrkesskicklighet och engagemang klarat dessa grövsta brott, som jag räknade upp ovan. Men många, många andra inte fullt lika spektakulära brott har resurserna inte räckt till att lösa.

Det typiska för polisens uppdrag är att det är det oförutsedda och utmanande som vi skall klara av att hantera. Alltid.

Det är även värt att begrunda vilka av de poliser som löst brotten ovan, som skulle få del av Polismyndighetens lönesatsningar. Och ännu mer: Vilka som inte skulle få del av satsningarna.

Tommy Hansson