16 oktober 2018

Så många sökande, blev något färre poliser...

Polismyndigheten berättar nu hur många av de som antogs till polishögskolorna, som verkligen startade polisutbildningen. Trots ett antal åtgärder som syftat till att hyvla ned trösklar och motivera till att fullfölja polistankarna, har platserna inte fyllts upp denna gång heller. Och till våren finns det ännu fler platser.
Polismyndigheten berättar nu hur många av de som antogs till polishögskolorna, som verkligen startade polisutbildningen. Trots ett antal åtgärder som syftat till att hyvla ned trösklar och motivera till att fullfölja polistankarna, har platserna inte fyllts upp denna gång heller. Och till våren finns det ännu fler platser.

Så här beskriver Polisen.se läget, historien och framtiden:
 

"663 personer på höstens polisutbildning

791 personer erbjöds plats på höstens utbildningsstart. Tre veckor in på utbildningen är det 663 personer som går utbildningen i Umeå, i Huddinge söder om Stockholm och i Växjö.

Till skillnad från landets övriga högskoleutbildningar där ansökningstrycket minskar så ökar antalet sökande till polisutbildningen. Idag går dubbelt så många på utbildningen jämfört med några år sedan.

 

– Intresset för polisutbildningen är rekordstort. Det tar dock tid att fylla alla platser eftersom vi måste attrahera dubbelt så många som innan. Vi arbetar intensivt för att fylla platserna, säger Stefan Wehlin, som är gruppchef på HR-avdelningen och ansvarig för arbetet att attrahera till polisutbildningen.

 

Alla dyker inte upp

Även om det är många som söker till polisutbildningen dyker inte alla upp till uttagningstesterna eller så klarar man inte av de olika prövningsmomenten hos Rekryteringsmyndigheten. Enligt Universitets- och högskolerådet är detta utmaning för alla högre utbildningar med rådande högkonjunktur och fler som föredrar att jobba framför att läsa vidare på högskolan.

 

– Kraven för att antas till polisutbildningen är omfattande och vem som helst kan inte bli polis. Men vi behöver också titta på själva processen för att få fler in på utbildningen. Därför håller vi just nu på att, tillsammans med Rekryteringsmyndigheten, ta fram en ny antagningsprocess som innebär kortare tid från ansökan till antagning, öppen ansökan under hela året samt ha den sökande i fokus, säger Stefan Wehlin.

 

Utb.
start
Antal
sök-ande
Antal
kallade till
prövning
Antal som
erbjudits
utb.plats
Antal som
går utb.
efter tre
veckor
Antal
utb.
platser

2015 jan

8 309 1 858 326 326 (osäker) 300

2015 aug

6 507 2 100 348 308 300

2016 jan

4 589 1 917 278 257 300

2016 aug

6 584 2 596 583 514 550

2017 jan

8 380 4 113 705 640 800

2017 aug

5 927 3 293 693 625 800

2018 jan

9 354 4 037 624 541 800

2018 aug

9 594 4 565 791 663 800

2019 jan

11588 5 862 ej klart ej klart 1 020

Ny antagning i november

Den 5-30 november går det att söka till polisutbildningen som börjar hösten 2019. Från vårterminen 2019 utökas polisutbildningen till drygt tusen platser och med ytterligare två lärosäten: Malmö universitet och Högskolan i Borås. På polisen.se/blipolis går det att läsa mer om antagningen, utbildningen och polisyrket."

 

Justitieminister Morgan Johansson kommenterade i slutet av sommaren rekryteringsläget på Twitter med orden: "11 588 har sökt till den polisutbildning som börjar nästa år, vilket är rekord! Och till höstens utbildning har 791 antagits, det högsta antalet på många år! Välkomna!"


Och visst är det bra att fler söker och att fler blir antagna. Men ännu täcker det inte rekryteringsbehovet, på långa vägar, för att vi ska bli ca 7000 fler poliser till 2024...


Peppe Larsson passar samtidigt på att lägga ut färsk statistik, som så att säga täcker fler parametrar än antagna polisstudenter. Bland annat hur många som slutar hos polisen, eller avbryter sin polisutbildning...


Avgångar bland poliser hittills under 2018, 740 stycken. Det är 31 färre än motsvarande period 2017, då 905 poliser slutade totalt. 48% av avgångarna bland poliser är INTE pensionsavgångar.


I kullen som precis gjorde sin aspirant fanns från början 550 platser. 537 antogs. En månad in var de 514 kvar. Nu, ett par år senare är de 459 kvar (med reservation för att det ev kan vara 469). Av dessa blev 28 förlängda. 16% av platserna som fanns, står alltså tomma.


Polis slutat

2014: 678

2015: 832

2016: 950

2017: 905

2018: 740


Ant polis

2014: 20 051

2015: 19 903

2016: 20 025

2017: 19 741

2018: 19 570


Folkmängd

2014: ~ 9,8

2015: ~ 9,9

2016: ~ 10

2017: ~10,1

2018: ~10,1


Antal inv/polis

2014: 486

2015: 494

2016: 499

2017: 512

2018: 516


Tommy Hansson