21 maj 2019

Sjuksköterskorna ska få 10 000 mer i månaden enligt Vårdförbundet

Som Blåljus tidigare berättat, rustade Vårdförbundet till strejk för sina krav på att särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor skulle få rejält höjd lön, med 10 000:-/månad under den treåriga avtalsperioden. Andra krav var förkortad arbetstid för ständigt nattarbete och hälsosam arbetstidsförläggning.
Som Blåljus tidigare berättat, rustade Vårdförbundet till strejk för sina krav på att särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor skulle få rejält höjd lön, med 10000:-/månad under den treåriga avtalsperioden. Andra krav var förkortad arbetstid för ständigt nattarbete och hälsosam arbetstidsförläggning.
 
Men så kom ett medlarbud, som var sifferlöst och svårbedömt till sitt innehåll, men som Vårdförbundet valde att anta. I det nya avtalet ska de som jobbar ständig natt inte har högre veckoarbetstid än 34 timmar och 20 minuter från april 2020. Arbetsvärlden berättar att enligt Vårdförbundets förhandlingschef är det viktiga kravet på 10 000 kronor mer i månadslön för särskilt yrkesskicklig personal i hamn. Omkring 25 000 av förbundets medlemmar omfattas av kriteriet.
 

– Det är bara att köra. Nu ska det ske. De särskilt yrkesskickliga ska ha 10 000 kronor mer i månaden under avtalsperioden. Nu tar ett stort och hårt lokalt arbete vid, säger hon och hänvisar till starka skrivningar i avtalet.

 

Å andra sidan nämns inga siffror i avtalet, utan det talas allmänt om att ”Målet är att i lönehänseende prioritera särskilt yrkesskickliga”. Under avtalsperioden ska lönenivåer och lönespridning särskilt uppmärksammas. Målet är en prioritering av särskilt yrkesskickliga för att öka möjligheten till lönekarriär inom yrket över tid.

 

Motparten, SKLs förhandlingschef har en något annorlunda beskrivning av avtalets innehåll:

-Vi vill möjliggöra lokal lönebildning i så stor utsträckning som möjligt och vi har fått ett sådant avtal med Vårdförbundet. Utifrån deras yrkanden har det varit svårt att nå fram.

Han tillbakavisar att målet med avtalet är 10 000 kronor mer i månaden för de särskilt yrkesskickliga.

– Nej, det står inte i avtalet. Vårt gemensamma mål är att arbetsgivarna lokalt ska jobba med lönestrukturer för att se på önskvärd lönestruktur hos varje arbetsgivare. Men vi har inget särskilt belopp. Förhandlingschefen fortsätter: Lönespridning är en väg att nå en önskad lönestruktur. Så är det i alla våra avtal med alla våra motparter. Vår bild, som delas av motparterna, är att vi har en sammanpressad lönestruktur. Men hur det ser ut lokalt måste man studera hos respektive arbetsgivare och där se om det finns anledning att ha en annan lönespridning och annan lönestruktur.

 

Precis som inom polisen sätter parterna även förhoppningar till att ett arbete med att utveckla karriärmodeller, genom att stödja sådant arbete lokalt i landsting och större kommuner ska bidra till en bättre lönebildning.

 

Blåljus känner igen problemen med att fack och arbetsgivare har olika syn på hur avtalen ska tolkas och användas. Och Karriär och utvecklingsvägar har en tendens att ta tid att utveckla, samtidigt som pudelns kärna gärna blir vilka lönenivåer de ska medföra. Där har arbetsgivaren (hos oss) en ovilja att binda upp sig. Vårdfacket kommer även att jobba för att få arbetsgivaren att lösa problem kring schemaläggning, jour och beredskap, för lite dygnsvila och svårigheter att få semester. Precis som hos Polisen. Och här som där finns lösningen i att behålla och rekrytera tillräckligt med personal, eller med andra ord, att göra yrket attraktivt.

 

Och då är vi åter på ruta ett. Lönefrågan. Blåljus är orolig för att satsningar inom sjukvården på vissa kategorier sjuksköterskor, går ut över andras löneutrymme. För så har vi haft det inom polisen länge. Och det ökar inte yrkets attraktivitet.

 

Tommy Hansson