22 oktober 2014

Skyddsombudens dag

Idag hyllar Blåljus alla skyddsombud inom och utom Polisen som dagligen ser till att arbetsgivaren inte glömmer sina skyldigheter. Samtidigt påminns vi att varken skyddsombud eller arbetsrätt kan tas för givna. Det finns krafter som vill ha en annan ordning...

Idag hyllar Blåljus alla skyddsombud inom och utom Polisen som dagligen ser till att arbetsgivaren inte glömmer sina skyldigheter. Samtidigt påminns vi att varken skyddsombud eller arbetsrätt kan tas för givna. Det finns krafter som vill ha en annan ordning...

 

Svenskt Näringsliv vill ändra i arbetsmiljölagen så att det blir enklare för andra än facket att utse skyddsombud. Men arbetsgivare kan aldrig utse ombud för löntagarna, skriver Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO i SvD Brännpunkt.

 

”I dag den 22 oktober firar vi Sveriges 100 000 skyddsombud. För de flesta skyddsombud rullar vardagen på som vanligt, men inte för alla. Tyvärr är det inte längre ovanligt att arbetsgivare trakasserar och hindrar skyddsombud från att utföra sitt viktiga uppdrag.”

 

Dessutom påpekar Torbjörn att Svensk Näringsliv vill skära i de fackliga organisationernas  rätt att utse skyddsombud och inskränka skyddsombudets rätt att stoppa farliga arbeten. 

 

Dessa angrepp på skyddsombuden närs enligt Torbjörn Johansson av att Svenskt Näringsliv numera ifrågasätter de lagregler som ger löntagarna ett fackligt inflytande i arbetsmiljöfrågor. De menar att facket inte längre behövs eftersom arbetsgivare och ”medarbetare” har samma intressen när det gäller arbetsmiljö.

 

Visst finns gemensamma intressen, men det finns också skilda intressen. Till exempel när det gäller sådant som på sikt ger arbetssjukdom; otillräcklig bemanning, högt tempo, hårt styrt arbete och arbete på udda tider. Då är det bra att ha ett utbildat skyddsombud och en facklig organisation bakom sig skriver Torbjörn i sin artikel.

 

Samma dag som vi hyllar skyddsombuden, uppstår en spricka i Alliansen. Det är Jan Björklund som i en intervju i DN går till attack mot Moderaterna för att de hindrat Alliansen från att tillräckligt kraftfullt gå till angrepp mot Sveriges arbetsrättsliga lagstiftning. Som bekant, avtalas om ingångslöner mellan parterna på arbetsmarknaden. Björklund förordar emellertid sänkta ingångslöner i Sverige bl a för att bereda plats för fler migranter på arbetsmarknaden. Dessutom vill han ändra i Lagen om Anställningsskydd så att anställda med lång anställningstid skall kunna sägas upp lättare till förmån för mer kompetenta personer. Han menar att LAS ger inlåsningseffekter och innebär att det blir ”en jättelosergrej att byta arbetsgivare”. Han menar även att en större rörlighet krävs på arbetsmarknaden för att stärka Sveriges konkurrenskraft internationellt. För att mildra effekterna av ändringarna i LAS och bidra till ökad rörlighet, vill han höja A-kassan och ge bättre möjligheter till vidareutbildning.

 

Hur utsatta skyddsombuden kan vara redan med dagens lagstiftning, framgår tydligt exempelvis i denna artikel om en rättegång i Arbetsdomstolen. Blåljus har upprepade gånger visat hur enträget skyddsarbete lett till en bättre arbetsmiljö både när det gäller det psykosociala och avseende utrustning även inom Polisen. Det har handlat om allt från RAKEL till kängor eller laserglasögon. De kollegor som tar ansvar för allas vår arbetsmiljö är verkliga hjältar och förtjänar verkligen att hyllas idag på deras egen dag!

 

Skyddsombudens dag instiftades av LO, TCO och Saco 2012 – 100 år efter att arbetstagarna fick lagstadgad rätt att utse skyddsombud. Dagen är en del av mässan Gilla Jobbet, som pågår på Stockholmsmässan i Älvsjö nu under EU:s arbetsmiljövecka, enligt Polistidningen.  

 

Idag, den 22 oktober firas skyddsombudens dag.

 

– Uppdraget som skyddsombud är ett av de viktigaste och finaste förtroenden man kan få av sina arbetskollegor. Det är en oerhört betydelsefull funktion. Därför känns det extra angeläget att uppmärksamma deras arbete en dag som denna, säger Lena Nitz, Polisförbundets förbundsordförande.

 

Bild borttagen.I dagarna är Polisförbundets alla huvudskyddsombud samlade på en utbildningskonferens i Skövde för att utbyta erfarenheter med varandra och vidareutbilda sig.

 

– Vi inom skyddsorganisationen utbildar oss för att på ett bra sätt kunna möta vår nya arbetsgivare i den nya polismyndigheten, berättar Hans Olsson, ombudsman för arbetsmiljöfrågor på förbundskansliet.

Polisförbundet har huvudskyddsombud i varje förbundsområde, vid varje polismyndighet. Deras uppgift är att se till att arbetsgivaren undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp – allt det som krävs för anställda inom polisen ska få en god arbetsmiljö. Huvudskyddsombuden har också en viktig roll i att synliggöra att engagemang i arbetsmiljöfrågor ger resultat.

 

Polisförbundet har också ett nationellt huvudskyddsombud. Till den posten har nyligen Emma Cronberg i förbundsstyrelsen utsetts. Emma Cronberg har sedan flera år tillbaka varit Stockholmspolisens huvudskyddsombud. Sedan 2010 är hon ledamot i förbundsstyrelsen. Hon har ansvar för bland annat arbetsmiljöfrågor och rättshjälp.

 

 

Tommy Hansson