13 september 2020

Skyddsorganisationens krav till polisledningen

Skyddsorganisationens krav till polisledningen:

Sluta använda civilanställda i riskmiljöer

Det strider mot arbetsmiljölagen att använda civilanställda i "riskmiljöer med påtaglig risk för hot och våld". Civilanställda saknar kompetens och utbildning för att agera i/hantera dessa situationer och ska därför inte användas till sådana uppdrag, exempelvis i arrestmiljö eller husrannsakan.

Det anser polisfackets skyddsorganisation i region Stockholm som riskbedömt just denna fråga ett flertal gånger. Nu kräver skyddsorganisation en förändring och att arbetsgivaren agerar.

Bild borttagen.I den [1] 6.6a-begäran som överlämnats till regionens polisledning kräver skyddsorganisationen:

  1. att Polismyndigheten omedelbart slutar använda civila i riskmiljöer med påtaglig fara för hot eller våld
  2. att arbetsgivaren skapar en tydlig arbetsbeskrivning med begränsningar för civilanställda samt att denna riskbedöms utifrån ett våld- och hot om våldsperspektiv
  3. att Polismyndigheten utreder vilken kompetens som krävs för vilka uppdrag inom polisen

 

Exempel på "riskmiljöer" är polisiära uppdrag i arrestmiljö, husrannsakan, hämtning/ transport till förhör, dörrknackning i eftersök av vittnesuppgifter/ alt misstänkt, förhörssituationen m.m.

 

Olika förutsättningar att agera som civil/polis-anställd

Skrivelsen (6.6a) belyser bl aockså

- hur civila och poliser anställs med olika förutsättningar och bakgrunder. Att polisers specifika och kontinuerliga utbildning och träning ger en beredskap för att hantera och agera i riskfyllda arbetsmoment, något som civilanställda saknar.

- att olika kompetenskrav gäller för all verksamhet, att ex andra polisiära funktioner/uppdrag har sina specifika krav gällande kompetens, lämplighet och utbildning. "Har poliserna inte rätt utbildning och kompetens så begränsar det vilka arbetsuppgifter de får utföra".

 

Den polisfackliga skyddsorganisationen i Stockholm har under flera år samverkat med arbetsgivaren i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall för alla polisanställda.

 

Efter två allvarliga händelser i arrestmiljö (2011) utfärdade Arbetsmiljöverket ett så kallat [2] inspektionsmeddelande. Där framgick: för att arbeta i arrestmiljö behövs kompetens motsvarande lägst "väktare-/ordningsvakt, kriminalvårdens utbildningar eller polisutbildning".
 
Inget av de förslag som kom ur det efterföljande omfattande arbetet realiserades.
 
Trots flera påtryckningar från skyddsorganisationen har Polismyndigheten inte kommit med ett förtydligande i sakfrågan.

 

Tina Gustafsson
 

[1] 6.6a-begäran: Begäran om åtgärd enligt arbetsmiljölagen kap 6 § 6a]

 

[2] Ett "inspektionsmeddelande" är ett brev till den där Arbetsmiljöverket genomfört inspektionen som beskriver vilka brister som framkommit och vad som behöver rättas till. Inspektionsmeddelandet är inte juridiskt bindande, utan ska ses som en möjlighet att frivilligt rätta till brister. Om bristerna inte rättas till kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller förbud.