18 september 2019

"Sparkar och slag" vanliga inslag för Norrmalms ig-poliser

9 av 10 Lisa-anmälningar på lokalpolisområde Norrmalm, Stockholm, handlar om att ingripandepoliserna möts av sparkar och slag när en person ska frihetsberövas, transporteras in i en arrest eller in i en polisbil. Det visar en inventering av arbetsmiljön, tillbud och skador,  våren 2019.

"Sparkar och slag" vanliga inslag för Norrmalms ig-poliser

9 av 10 Lisa-anmälningar på lokalpolisområde Norrmalm, Stockholm, handlar om att ingripandepoliserna möts av sparkar och slag när en person ska frihetsberövas, transporteras in i en arrest eller in i en polisbil.
Det visar en inventering av arbetsmiljön, tillbud och skador,  våren 2019.

Bild borttagen.
Foto Lars Hedelin

Sedan polisledningen delgetts problembilden skickades informationen vidare och fick genomslag på flera nivåer;

  • berörda personalgrupper på Norrmalm har medvetendegjorts om problembilden och diskuterat förebyggande arbetsmetoder på arbetsplatsmöten (apm)  
  • nationellt utbildningsansvariga (POLKON) har uppmärksammats på problembilden med effekt att utbildningen nu också ska anpassas till riskbilden i polisers vardag.

Lpo-chef Peter Ågren, Norrmalm:
- Systematiskt arbetsmiljöarbete är en grundsten för en attraktiv arbetsplats!
Medarbetare ska känna sig trygga med att frågor som är viktiga för dom omhändertas rätt.

För att avlasta arbetsbelastningen för sina (30) gruppchefer beslutade Peter i början av året att tillsätta en handläggare med kompetens inom arbetsmiljöfrågor.

Det har bland annat lett till att det nu finns en pågående systematisk process där arbetsmiljöfrågor regelbundet redovisas för lpo-ledningen (14:e dag).

- Därmed hoppas vi snabbare åtgärda liksom bedöma om frågor ska lyftas till polisområdesnivå, säger Peter Ågren.

Plus-effekten av delade erfarenheterEmma Cronberg kom till Norrmalm som "handläggare arbetsmiljö" i början av året. För att få en övergripande bild av arbetsmiljön på sin nya arbetsplats gick hon igenom alla anmälda tillbud och skador i Lisa-systemet.

Sedan lokalpolisområdets ledning delgetts problembilden gick informationen vidare till skyddskommitté, arbetsplatsmöten liksom polisens utbildningscenter (UC) - de nationellt utbildningsansvariga för POLKON. UC, som arbetar på uppdrag av den nationella operativa avdelningen (NOA), välkomnade Norrmalms återkoppling om ig-polisernas risksituationer . Nu ska utbildning också anpassas till polisers vardagsingripande (tidigare har utbildningen haft stora inslag med tema "terror").

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Bild borttagen.
Emma Cronberg

Emma Cronberg är ny på Norrmalm men har lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom Polisen. Hon var under flera år huvudskyddsombud på Polisförbundet nationellt. På fråga om vad denna erfarenhet innebär när det gäller att verka lokalt svarar hon:

- Självklart en hel del. Jag känner till myndighetens arbete (riktlinjer m.m.) och har ett upparbetat nätverk, kontaktvägar... Det är till stor hjälp.

Tips för en bra arbetsmiljöhantering?
- Flödet, processerna dvs rörelser inom strukturerna. Vi på Norrmalm har strukturerna på plats, men frågor som lyfts ex via arbetsplatsmöten måste hanteras och  återkopplas till medarbetarna. Och chefer måste också ges tid att hantera arbetsmiljöfrågorna.