29 augusti 2020

Språkets vikt i polisarbetet – kan fria eller fälla

 

Språkets vikt i polisarbetet– kan fria eller fälla kriminella

 

Tonårstjejen Svea läser på gymnasiet, med siktet inställt på att bli polis – helst "kriminalare". I urplay-serien "skrivutmaningen" är hon en av fyra ungdomar som skriver en formell text till yrkespersoner. Svea lämnade sin text för bedömning till Stockholmspolisen Anders Carlsson.

 

Bild borttagen.Några av de tips som Anders ger handlar vikten av att skriva formellt liksom vikten av att syfta rätt – för att inte skapa förvirring för den/de som senare läser texten och behöver förstå vad som hänt.

Sveas möte med Anders avskräckte  inte. Hon har fortsatt fokus på polisyrket och att bli "kriminalare" i framtiden.

Se/lyssna till intervjun från urplay (utbildningsradion)

https://urplay.se/program/217797-skrivutmaningen-skriv-objektivt-som-en-polis


Blåljus För många av dagens unga – och eventuellt blivande poliser – kan uppdraget "att skriva formellt" vara en utmaning då man växt upp med bl a sociala medier där "individuella åsikter" uppmuntras - dvs en direkt motsats till det polisiära uppdraget där utbildningen lägger vikt vid, visserligen både inhörande och inkännande,  insikten om möjliga alternativa scenarion av händelsen, dvs utöver vad en person berättat om.

 

Det skrivna ordet har stor vikt för att antingen "fria oskyldiga" eller "fälla kriminella".
En händelse måste - framställt formellt och objektivt innehållande kriterium för brott -  förstås av hela "rättskedjan":

  • dels av den granskande förundersökningsledaren (som beslutar om att inleda en brottsutredning)  
  • av utredare som fortsätter ska gräva djupar i utredningen liksom ... - i de fall ärendet slutredovisas som en förundersökning till åklagaren) 
  • av en åklagare som bedömmer bevisläget dvs att övertyga en domstol om att ett brott begåtts - annars väcks inte åtal...

Därefter, väl ett ärende lett till åtal och ligger för bedömning inför en domstol  kommer såväl domstolen liksom försvarsadvokater att minutiöst granska allt i ärendet och slå ned på varje "oklarhet" (tvivel) i utredningen.  

Det börjar med det skrivna - idag allt oftare "inspelade" - ordet.

 

Och för de av oss som både söker vägledning alternativ uppdatering finns tips och uppmaningar på Intrapolis t ex

  • liksom Polismyndighetens egen handbok för klarspråk (nås via Intrapolis)
(något som också en av motionerna till höstens Kongress 2020 (Polisförbundet) uppmanar till).

Tina Gustafsson