28 oktober 2020

Swedish cop vs American cop

 Swedish cop vs American cop

- vem är "före" eller "efter" sin tid?

Efter ett antal kritiserade polisiära dödsskjutningar av civila i Amerika publicerade idag Washington Post en artikel som belyser ett pågående förändrat synesätt inom det amerikanska polisutbildningsväsendet. Allt fler polisutbildningar i USA (1 000-tals) lyfter nu det "kommunikativa förhållningssättet" - eller "talk before you shoot". En taktik som svensk polis eftersträvat, utbildat i och arbetat efter under nästan två decennier!

Bild borttagen.Svensk polis söker ofta role models utanför egna landsgränser - bl a Danmark och i USA. Utan att verka utvecklingsmotståndare behöver denna strävan granskas spegelvänt. Vad kan tas till vara av den egna, dvs svensk polis, erfarenheter?

 

Enligt Washington Post förevisas just nu en video på amerikanska polisutbildningar runtom USA som syftar till att förändra de amerikanska polisers förhållnings/synesätt/taktik.

 
Videon syftar till att ge amerikanska poliser verktyg att genom kommunikation "lugna ned situationen", "skapa kontakt" och ge "möjlighet att inleda ett samtal" ...
En taktik som svensk polis systematiskt använt i sin utbildning vid olika polisiära utbildningar sedan 2000-talet! 

Så är svensk polis "före" eller "efter"? Det är frågan.

 

Blåljus – Utveckling är att "lita på egen erfarenhet" – och samtidigt vara uppdaterad med den "samtid där man verkar".  Att med klokhet iaktta, följa och förändras i takt med både trender och tendenser.
Svensk polis har mycket att vara stolt över. Dock, självnöjdhet är motsatsen till utveckling på samma sätt som det är dåraktig att tro att "lösningen" finns på andra sidan gärdesgården/dvs att lösningar kan kopieras för att lösa problem.
Av samma anledning är det av vikt att varje försök att "sänka" kraven för intagning på polisutbildningen bestrids.


Tina Gustafsson