8 november 2019

Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM) fick en dag till samverkan

Roger Östergren, regionalt huvudskyddsombud har deltagit i ett möte med skyddsombud och arbetsledare för att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera bättre. Även om mycket arbetsmiljöarbete fungerar bra, finns det en del som kan bli bättre, tydligare och mer strukturerat.

Roger Östergren, regionalt huvudskyddsombud har deltagit i ett möte med skyddsombud och arbetsledare för att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera bättre. Även om mycket arbetsmiljöarbete fungerar bra, finns det en del som kan bli bättre, tydligare och mer strukturerat.

 

Den regionala skyddskommittéen bjöd samtliga polisområde- och enhetschefer tillsammans med huvudskyddsombud.

 

Detta möte gick av stapeln i onsdags, den 6 november

 

Syftet med detta möte var att få en uppfattning om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) fungerar i verksamheten. Vi diskuterade också hur vi tillsammans kan förbättra och utveckla vårt arbetsmiljöarbete.

 

Regionsledning var representerad av Pia Sjunnegård och Jenny Von Alten. Samtliga polisområden och enheter fanns också på plats.

 

Många upplever att det pågår ett bra arbetsmiljöarbete, men det finns även brister som behöver åtgärdas. Man efterfrågar en tydlighet och struktur i hur man ska bedriva SAM och frågor som uppstår, hela vägen uppifrån och ner i organisationen. 

 

En stor positivitet med detta möte var att alla fick lyssna på varandras problem och lösningar.

En liknande dag anordnades 3 oktober på nationell nivå. Den nationella skyddskommittéen bjöd in samtliga regions- och avdelningschefer med samma inriktning.

 

På regionens möte framkom det att flera polisområden redan inrättat liknande dagar. Vilket har uppfattas som mycket positivt från alla parter.

 

De brister som ändå framkom kommer förhoppningsvis omhändertas snarast och kanske kan man ta lärdom av redan färdiga lösningar.

 

Syftet är ändå att alla ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt.

 

Roger Östergren

Samordnande Huvudskyddsombud

Region Stockholm