25 oktober 2020

"Tänk säkerhet" - även när du jobbar hemifrån 6 råd för ett säkrare hemma-nätverk

"Tänk it-säkerhet" - även när du jobbar hemifrån

- experternas råd för ett säkrare hemma-nätverk

Säkerheten vid den vanliga arbetsplatsen tas ofta för given; brandväggar, epostfilter, virusskydd... m.m. Men när arbetet utförs hemifrån uppfyller hemma-nätverket inte nödvändigtvist samma säkerhetskrav. 

Bakom den pågående informationskampanjen "Tänk säkert" står säkerhetsavdelningen och IT-säkerhetsenheten som delar med sig av sex  råd för ökad it-säkerhet för dig som jobbar hemifrån:

 1. Ändra standardlösenordet till administratörskontot  
  Med hjälp av administratörskontot kan du konfigurera inställningar i din router, den levereras ofta med ett svagt användarnamn och lösenord som bör bytas.
   
 2. Ändra namnet på ditt trådlösa nätverk
  Namnet är det som syns när en enhet ska koppla upp sig mot nätverket, tänk på att inte namnge den med personlig information eller router-tillverkarens namn.
   
 3. Välj med fördel WPA2 som kryptering
  Aktivera WPA2 på ditt trådlösa nätverk för att säkerhetsställa att dina anslutningar är krypterade så att ingen utanför kan ansluta eller avlyssna utan autentisering.
   
 4. Sätt ett starkt lösenord till ditt trådlösa nätverk
  Lösenordet ska inte vara samma som till ditt administratörskonto. 
 5. Dela upp nätverket
  Låt dina besökare och eventuella smarta uppkopplade enheter ansluta till ditt trådlösa nätverk genom ett gästnätverk. På så sätt är gäster och smarta uppkopplade enheter som hör till huset, såsom hemmalarm, termostat, belysning, självgående damsugare, kyl separerade från ditt interna (personliga) nätverk.  
 6. Uppdatera din router
  Genom att du uppdaterar din router med nya säkerhetsinställningar stänger du igen eventuella uppkomna säkerhetsbrister i routern.

Mer information via MSB https://cert.se/2019/09/tank-sakert-for-ditt-tradlosa-natverk 

 https://intrapolis.polisen.se/bekampa-brott/brott/bedrageri/tank-sakert/

 

Tina Gustafsson