19 augusti 2019

Tiotusen i lönelyft skapar kritik. Orättvis quickfix.

Regeringen har beslutat att prioritera särskilt utsatta områden när det gäller skolorna. Bland annat genom att höja vissa lärares löner. Det handlar om de sk förstelärarna, som tidigare fått 5000:- i extra lönelyft. Nu ska förstelärare i särskilt utsatta områden få dubbelt så mycket, 10000:-

Tiotusen i lönelyft skapar kritik. Orättvis quickfix.

Regeringen beslutat att prioritera särskilt utsatta områden när det gäller skolorna. Bland annat genom att höja vissa lärares löner. Det handlar om de sk förstelärarna, som tidigare fått 5000:- i extra lönelyft. Nu ska förstelärare i särskilt utsatta områden få dubbelt så mycket, 10 000:-. Frågan är vad en vanlig duktig lärare som sliter på i ett särskilt utsatt område är värd ur det perspektivet.

Blåljus har berört ämnet tidigare.

Det har historiskt skett liknande satsningar på poliser i särskilt utsatta områden, om än på helt andra ekonomiska nivåer. Det har ofta lett till gränsdragningsproblem i förhållande till andra poliser som ofta åker in i särskilt utsatta områden för att stötta. Det kan handla om allt från spanare, hundförare eller tekniker till utredare av grova brott.

SVT beskriver nu hur de extrapengar som satsas i skolan snarast riskerar att leda till sämre stämning på dessa skolor. En rektor konstaterar att alla som jobbar på en särskilt utsatt skola borde tjäna mer, inte bara förstelärare. Han tror inte att förstelärartillägget kommer ge en långsiktig effekt med bättre arbetsmiljö och ökad måluppfyllelse i skolan.

– "Jag tror man behöver satsa på en generell ökning av lärarnas löner i utsatta områden, istället för att bara satsa på några få individer. Det kan leda till avundsjuka som gör att duktig personal slutar.

– Det är viktigt att alla som arbetar i utsatta områden stannar kvar så att vi får kontinuitet och en god arbetsmiljö, säger han."

Även Lärarförbundet och forskare ser problem med att personal med snarlika arbetsuppgifter värderas väldigt olika. Det riskerar att upplevas som ett lotteri och riskerar leda till osämja och en känsla av orättvisa.

Blåljus kan inte låta bli att hoppas på att de som förhandlar lönerna för poliserna i Sverige lär av bristerna i skolans lönepolitik. Det är välkommet och nödvändigt med lönesatsningar för både lärare och poliser. Men fördelningen är också en extremt viktig fråga. Visst kan en del pengar användas för att motivera anställda att välja mer utsatta arbetsmiljöer. Men då gäller det att vara lyhörd för fackets mer verksamhetsnära insikter så att inte satsningarna upplevs som orättvisa. Annars riskerar man att satsade pengar leder till en sämre verksamhet på grund av sämre samarbete och osämja.

Även om våra lönesatsningar i särskilt utsatta områden varit blygsamma, finns det många poliser som undrar. Antingen om de får mindre pengar i kommande lönerevisioner på grund av att satsningar mest bara sker i dessa områden. Eller om de som jobbar i sådana här områden får ytterligare lönepåslag, vilken skillnad är "lagom"? Och vad händer med poliser som flyttar till eller från ett särskilt utsatt område - ska lönen följa med eller ligga kvar i området? Mot bakgrund av hur lite en ny polis får i lönekuvertet, är det inte underligt att många är oroliga över hur kommande lönehöjningar ska fördelas.

Tommy Hansson