1 oktober 2015

Vad gör polisen med migranterna

Som bekant har Polismyndigheten startat en insats, Alma, som har som syfte att omhänderta att migranter som anländer till olika platser i Sverige blir korrekt behandlade. Syftet är så klart vällovligt, men hur fungerar det i praktiken? Följer Polisen lagen?
Som bekant har Polismyndigheten startat en insats, Alma, som har som syfte att omhänderta att migranter som anländer till olika platser i Sverige blir korrekt behandlade. Syftet är så klart vällovligt, men hur fungerar det i praktiken? Följer Polisen lagen?

Så här berättar Polisen.se om hur polisen hanterar de migrantströmmar som nu tagit nya vägar och bland annat ökat trycket på olika järnvägsstationer.

 

”Polisens arbete med flyktingsituationen fortsätter men går in i delvis ny fas.

Den särskilda händelsen Alma, med anledning av det ökande antalet asylsökande till Sverige, som pågått sedan mitten av september går nu över i delvis ny fas.

 

Under den första fasen har kraft och fokus legat på att säkerställa ordning och säkerhet i och kring mottagandet av de asylsökande samt att skapa en bild över vilka de är som kommer samt vad de vill.

 

– Till en början handlade mycket av vårt arbete om att få en bild av vad som pågick och en överblick över situationen. Detta har vi nu fått, och vi kan därmed återgå till ett mer normalt polisarbete, och har därmed också möjlighet att genomföra inre utlänningskontroller på samma sätt som innan den här situationen uppkom, säger Patrik Engström som är chef för gränspolissektionen på polisens nationella operativa avdelning.

 

Inre utlänningskontroll

Polisen kan med stöd av 9 kap. 9 § utlänningslagen genomföra inre utlänningskontroll. Det innebär att en utlänning är skyldig att på begäran av en polis överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige. Kontrollen får bara göras om det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i landet eller om det annars finns särskild anledning till kontroll. Kontrollerna regleras av FAP 273-1

 

En som undersökt lite hur det fungerar i praktiken, är Annika Borg som skrivit en gästledare i SvD där hon bland annat talat med ett par poliser som är involverade i Polisens insats Alma. De berättar enligt Annika:

 

”Polisen jag talar med tittar mot utgången på Stockholms central. ”Där ser du tolv killar som följer med volontärerna ut”, säger han, ”vi vet inte vilka de är eller vart de åker, de är inte registrerade och vill inte söka asyl. Polisen får helt enkelt inte göra sitt jobb, vi är tillsagda att inte ingripa utan bara finnas här. Det blir motsägelsefullt, då vi inom polisen satsat så mycket på att förhindra flyktingsmuggling”, fortsätter han. ”I den aktivitet som pågår finns också pengar inblandade, det finns personer som tar betalt för transport av dem som kommer. Det är ingen som tar i det heller och vi vet inte om myndigheter och politiker får en riktig bild av vad som sker”, säger polismannen.

 

Uppfattningen att utlänningslagen inte följs bekräftas av andra poliser på skilda nivåer, av volontärerna själva och av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Där vet man att det inte råder någon ordning och att volontärer tar med sig människor som inte registrerats eller visat några handlingar. Myndigheten har ingen överblick över de frivilliga, men har kontinuerlig kontakt med Röda Korset.”

 

Även andra poliser har reagerat och kontaktat polisfacket med funderingar över hur meningsfullt det är att arbeta som polis men inte få ingripa. Så här skriver en av dem:

 

-Men vad gör vi där? Vi står på plattformarna och räknar antalet personer per tåg som bedöms vara flyktingar och ser hur många som går till MIG resp SOC (de stora massan försvinner ut i samhället), skriver upp det i en rapport.

 

-Vi genomför inga PL11 (Gränspolisen är där och gör slumpvis kontroller på stan, man vill inte göra något på CST för man är rädd att förnärma allmänheten). I övrigt känns det bara som ett politiskt spel för gallerierna, då vi ska visa upp att vi bryr oss och agerar respektfullt utan att trampa någon på tårna genom att inte följa lagen...

 

-Då vi inte gör något polisiärt vettigt på CST känns det ännu mer onödigt att vi tar av våra resurser och t ex drar ner på "högt prioriterade områden" som Plattan-instatsen mm. Övertidspengarna rinner iväg då man tvingas ta in folk på gnet. En "tjänst" per dygn har i uppgift att öppna dörren på Klara näpo så att poliser från länet och div andra aktörer ska kunna gå in och ut från polisstationen... (räkna på vad dörrtjänsten har kostat än så länge)...

 

Justitieminister Anders Ygeman beskriver det dock som att den inre utlänningskontrollen sedan i måndags skulle prioriteras igen.

Det har fått Gudrun Schyman och Gita Nabavi från Feministiskt initiativ att skriva en debattartikel där de kallar polisens arbete med inre utlänningskontroll för "motbjudande".


Blåljus har inte faktakontrollerat uppgifterna ovan i detalj, men när uppgifterna kommer från olika håll ligger det sannolikt något i bilden. Det kan vara värt att notera just vad polisen berättar för Blåljus, poliserna som arbetar på Centralstationen har lämnat andra polisiära arbetsuppgifter. Precis som de poliser som kommenderats till Malmö har gjort.

 

Polismyndigheten lappar och lagar och försöker täta de hål där det läcker mest. Med korkar som är för få och små. Blåljus påminner om det citat som Sophia Willander gjorde när hon beskev hur mycket klok numera pensionerad polischef uttryckte saken:


"-Vi sitter i en båt med 7 hål, men vi har bara 5 korkar, så vi flyttar korkar, öser och ror det värsta vi kan, men en idiot kan se att det inte håller i längden".

 

 

Tommy Hansson

Bild: Therése Johansosn