Varför väljer poliserna att gå i strejk i höst?

Aftonbladet granskar som Blåljus tidigare berättat, Polisens problem i samband med polisreformen. Det är många problem som tidningen belyst, på ett för kvällstidningar mycketl seriöst sätt. Nu förklarar tidningen polisernas missnöje på det mest exakta sättet vi sätt i media hittills överhuvudtaget!
Aftonbladet granskar som Blåljus tidigare berättat, Polisens problem i samband med polisreformen. Det är många problem som tidningen belyst, på ett för kvällstidningar mycketl seriöst sätt. Nu förklarar tidningen polisernas missnöje som gått så långt att Polisförbundet rustar för strejk, på det mest exakta sättet vi sätt i media hittills överhuvudtaget!

En polis med sex års tjänst berättar i tidningen 
Situationen inom polisen är katastrofal! Jag har inte upplevt att stämningen varit så låg nångång under mina år här. Det känns som att ingenting fungerar, folk tvångsförflyttas till nya arbetsplatser efter ogenomtänkta sammanslagningar/splittringar av fungerande enheter. Allt för att uppnå ”nationell enhetlighet”. Som att vi i Stockholm med vårt gigantiska ärendeinflöde och särskilda brottslighet kan ha exakt samma struktur som övre norrland. Det funkar inte!"

Om Polismyndighetens krav på att sätta alla löner individuellt, med stora lönespann, funderar en polis på vad som skall värderas:

"Hur mäter man då en polis arbete? Mest skrivna anmälningar? Mest skrivna förhör? Mest utdelade ordningsböter? Vi som jobbar som poliser vet att det inte går att mäta.
"

Om Du bara ska läsa en artikel i Aftonbladet i år, är det denna. Det gäller även alla som bestämmer över polisens organisation och resurser. De kan efter detta inte hävda att de inget visste...

Tommy Hansson