11 oktober 2018

Vem är det som skyddar polisen? Huvudskyddsombudet: Polisen.

Vårt samordnande huvudskyddsombud i Region Stockholm, och ledamoten i Förbundsregion Stockholm, Roger Östergren har reagerat på den allvarliga händelsen i Skövde när en polisman blev svårt misshandlad. .

Vem är det som skyddar polisen? Huvudskyddsombudet: Polisen.

Vårt samordnande huvudskyddsombud i Region Stockholm, och ledamoten i Förbundsregion Stockholm, Roger Östergren, har reagerat på den allvarliga händelsen i Skövde när en polisman blev svårt misshandlad. Han funderar på hur det kunde ha gått om polismannen inte haft den backup som trots allt fanns vid tillfället.

"Jag kan inte låta bli att reagera efter senaste händelsen i Skövde där en polisman blev brutalt nedslagen och misshandlad. Hot och våld mot polis är tyvärr ett vanligt förekommande inslag i vår vardag. Ökad brist på respekt, grövre våld, större tillgång på skjutvapen och stor brist på poliser ökar risken för poliser att råka ut för allvarliga händelser. På många håll är det också mycket långt till förstärkning, både i distans och i tid.

Att vi har brist på poliser och vi utsätts för våld är nog inte okänt för någon. Politiker har bestämt att vi ska bli fler poliser. Dessutom har Polisen fått i uppdrag att arbeta för en bättre arbetsmiljö. Polismyndigheten har satt upp flera fokusområden i vår arbetsmiljöplan, där vi bl.a. ska arbeta för att förebygga hot och våld.

Vi vet aldrig var, när eller hur vi kommer att bli attackerade. Det går ej heller på förhand att räkna ut vem som kommer att attackera eller vilken situation som föranleder attack.

Då det alltid föreligger påtaglig risk för hot och våld anser skyddsorganisationen att polisarbete i uniformerad och yttre tjänst alltid ska bestå av minst två poliser. Det är ett minimikrav. Det ska dessutom finnas möjlighet till skyndsam förstärkning.

 

Här stöter vi på problem – Arbetsgivaren (AG) anser att vi som poliser kan utföra ensamarbete eller bilda patrull med en polis och en annan anställd under vissa förutsättningar. En polisman har skyldighet att ingripa och har även rätt att använda våld. En annan anställd har ingen sådan skyldighet och har ingen annan rätt än vilken civilperson som helst till att använda våld. Annan anställd har ej heller rätt förutsättningar gällande utbildning, utrustning mm. att bemöta och hantera en våldssituation.

 

AG lägger arbetsmiljöansvaret på lokal chef - en chef som inte alltid finns på plats ska göra individuella riskbedömningar i samverkan med ett skyddsombud och besluta om ensamarbete eller om det finns möjlighet att blanda polis och annan anställd.

 

Dessa riskbedömningar sker i regel inte och om de sker ställer jag mig frågan – hur kan AG begära att någon chef ska kunna göra en realistisk riskbedömning, med vetskap om att vad som helst kan hända, när som helst, och fatta korrekta beslut? Om och när en chef fattar sådana beslut utsätts personal automatiskt för mycket stora risker.

 

Det är aldrig riskfritt att arbeta som polis. Att uppträda i patrull om minst två poliser ökar dock förutsättningarna för en bättre arbetsmiljö, bättre rättsäkerheten och inte minst bättre säkerheten för den enskilde polismannen och för medborgarna.

 

Just i händelsen i Skövde var förutsättningarna förhållandvis rätt goda. Det var två utbildade och erfarna poliser, där den ena polisen kunde skydda sin skadade kollega. Dessutom var förstärkning ”bara” tre mil bort. Ändå blev en polisman allvarligt skadad. Nästa gång kan det vara en ensam polis på rutinuppdrag som blir utsatt och som inte har tillgång till skyndsam förstärkning.

 

Värt att notera är det besinningslösa våldet polismannen får ta emot när han är medvetslös. Åter väcker det tankar kring hur den här, och andra händelser, hade kunnat sluta om polismannen varit ensamma på uppdraget eller tillsammans med en annan anställd personal.

 

Den här gången fanns en kollega, en polis, vid sidan och det kan mycket väl ha betytt skillnaden mellan liv och död.  

 

Skyddsorganisationen arbetar hårt i frågan för att få Polismyndigheten att ändra sin inställning till ensamarbete och arbetsuppgifter för annan anställd. Först då kan vi säga att AG arbetar för att förbygga hot och våld. Men kanske måste det ske något ännu mycket allvarligare innan förändring sker.

 

Polismyndigheten har som sagt ett regeringsuppdrag att förbättra arbetsmiljön för sina anställda och vi ska bli en attraktiv arbetsplats. Hur ska vi kunna bli fler, behålla våra nuvarande poliser och rekrytera tillbaka poliser som slutat om arbetsgivaren inte blir bättre på att prioriterar säkerheten för alla sina anställda?

 

Den nu rådande situationen med ensamarbete och annan anställd är givetvis ett resultat av vår nuvarande bemanning. Men det får inte vara orsak till att göra avkall på alla anställdas säkerhet och arbetsmiljö.

 

Roger Östergren

Samordnande Huvudskyddsombud

Region Stockholm"

 

fotnot: Skyddsorganisationen, nationellt, har lämnat in en anmälan enl. Arbetsmiljölagen 6:6a till Arbetsmiljöverket gällande ”annan anställds arbetsuppgifter” och ”ensamarbete”.