23 november 2015

Vem skyddar poliserna

I tider som dessa, när polisen ställs inför ständigt nya utmaningar på kort varsel... kan det vara skönt att veta att det pågår ett arbete för att trygga polisernas arbetsmiljö.

Vem skyddar poliserna

I tider som dessa, när polisen ställs inför ständigt nya utmaningar på kort varsel, det kan handla om bevakning av brandhotade byggnader, mottagning av migranter, gränskontroll, trygghetsskapande åtgärder med anledning av terrorhot eller rent av ingripande mot personer som misstänks för terroranknytning, kan det vara skönt att veta att det pågår ett arbete för att trygga polisernas arbetsmiljö. Det finns ett problem att räcka till för alla uppdrag, samtidigt som vi har den ordinarie verksamheten som pockar på uppmärksamhet.

Emma Cronberg, nationellt huvudskyddsombud har skrivit några rader om hur skyddorganisationen arbetar för att säkra polisenas arbetsmiljö.

Vad vill Sverige ha ut av oss? Vad kan vi leverera?

De senaste veckornas och dagarnas kommenderingskrav pressar polisens arbetssituation. Våra förutsättningar att leva upp till de krav våra folkvalda politiker ålägger oss att leverera behöver förbättras. Det har blivit oroväckande uppenbart på sistone.

Skyddsorganisationen deltar i staberna nationellt och regionalt vid de särskilda händelser som pågår och har pågått. Vi är drivande i att riskbedömningar genomförs partsgemensamt när nya särskilda händelser startas upp. Vi bevakar tillbud och arbetsskador och förmedlar den bild av arbetsmiljön vi får in till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ansvarar för er arbetsmiljö. Vi påpekar.

Skyddsorganisationen ser att skyndsamma åtgärder behöver påbörjas och vidtas skyndsamt för hållbarhet över tid i förhållande till vår förändrade omvärld. Behov finns av utrustning, utbildning, ökade polisiära resurser och prioriteringar i vårt uppdrag. Vi har inte råd att vänta med åtgärderna.

Skyddsorganisationen för ständigt kampen för en förbättrad arbetsmiljö!

Emma Cronberg

Nationellt huvudskyddsombud