20 december 2015

Vi tar inte mer skit nu! Nu räcker det!

Nu är det Carina Bäcks tur att skriva på Nyheter24 om polisernas löneläge. Hon konstaterar att vilken arbetsuppgift en polis har är ett dåligt underlag för en lönesättning. Det är tragiskt och oroande att arbetsgivaren intehar fattat, att polisarbetet är ett lagarbete. Alla måste vara motiverade.
Nu är det Carina Bäcks tur att skriva på Nyheter24 om polisernas löneläge. Hon konstaterar att vilken arbetsuppgift en polis har är ett dåligt underlag för en lönesättning. Det är tragiskt och oroande att arbetsgivaren intehar fattat, att polisarbetet är ett lagarbete. Alla måste vara motiverade. Carina skriver på N24:

Polisarbete är ett lagarbete. Att vår arbetsgivare inte förstår det är både tragiskt och djupt oroande.

 

Polisförbundet tackade i veckan nej

till arbetsgivarens slutbud i löneförhandlingarna vilket gjorde att budet offentliggjordes. Svart på vitt gick det då att utläsa att vår högsta ledning ser olika på oss poliser. Vi ska ha lön utefter om vi arbetar ute eller inne men också vilket tjänstgöringsställe vi har och vilken del av organisationen vi råkar tillhöra. Märk speciellt ordet råkar i ovanstående mening. Vi har nämligen blivit placerade hejvilt på olika funktioner och platser i den nya organisationen utan så mycket som en blinkning till eftertanke på sina håll.

 

Om man tillhör ett lokalpolisområde

 

På vilket sätt är man värd mer lön baserat på vart man i arbetsgivarens tombola blivit placerad? Hur kan det ens i någons vildaste fantasi vara en faktor?

Individuell lön borde rimligen baseras på kompetens. Inom polisen är det extremt svårt att mäta eftersom inget arbetspass är det andra likt och olika situationer kräver olika former av skicklighet. Men nu vill man alltså även blanda in faktorer som den enskilda polisen har liten eller ingen möjlighet att påverka.

 

Alla kan inte arbeta på lokalpolisområdena hur mycket man än skulle vilja.

Där ute närmast medborgarna borde man kanske utreda brott mot barn och brott i nära relation men det har man valt att lyfta upp till Polisområdesnivå. De poliser som utreder dessa ärenden har ofta flera vidareutbildningar och har specialiserat sig inom området.

 

Med arbetsgivarens tankesätt så vill man alltså ge dessa en sämre lön på grund av deras kompetens eftersom det är den som gjort att de inte arbetar på Lokalpolisområdet. Detsamma gäller naturligtvis också alla andra former av specialistutredare.

 

Hur ska dessa poliser motiveras? Varför vill arbetsgivaren vända sina poliser mot varandra? Ledningen måste sluta skylla på Polisförbundet att inget nytt avtal kommer till stånd. Jag är väldigt glad att förbundet vägrar skriva på något som diskriminerar folk beroende på kön, arbetsplats och funktion.

 

Carina Olsson Bäck,

Polis sedan 2008