19 november 2020

Vilka försäkringar gäller vid hemarbete?

"Vi ska jobba mer hemifrån" uppmanar Polismyndigheten på intrapolis 18/11 "...så snart verksamheten medger det".  Men vilka försäkringar gäller vid hemarbete - om olyckan inträffar? I princip samma som på din ordinarie arbetsplats. Men med vissa skillnader. 

Även du som arbetar hemifrån - på uppdrag av arbetsgivaren - omfattas av Arbetsskadeförsäkringen, precis som på din vanliga arbetsplats. Men det finns skillnader.''
Bild borttagen.På intrapolis uppmanar Polismyndigheten medarbetare att - ett förstärkt budskap som gått ut i tidigare direktiv -  
"Vi ska jobba mer hemifrån" ..."så snart verksamheten medger det"med anledning av att smittspridningen av corona-viruset fortsätter att öka i Sverige.
Om olyckan är framme

Men vilka försäkringar gäller vid hemarbete? AFA bedömer "skadefall i hemmet" utifrån i princip samma regler som vid skada på den ordinarie arbetsplatsen.

Men det finns skillnader!

För att en skada vid hemarbete ska bedömas som "arbetsskada" är det avgörande vilket samband skadan har med arbetet.

På hemsidan ger AFA-försäkring några exempel på olycksfall i "samband" med arbetsuppgiften.

Skada uppstår när du:

  • snubblar på datasladden till din jobbdator
  • sitter vid datorn och talar med en kollega i telefon
  • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
  • vid så kallade "promenadmöten" (så länge arbetsgivaren har godkänt detta) m.m.

Försäkringen gäller däremot inte vid skada i hemmet i största allmänhet.

Exempelvis: när du kokar kaffe i köket, även om det sker under fastställd arbetstid.

 

Tina Gustafsson

(Länk till artikel daterad 18 nov på Intrapolis: https://intrapolis.polisen.se/aktuellt/nyhetsarkiv/2020/november/regioner/gemensam/vi-ska-jobba-mer-hemifran/)