22 augusti 2016

Ytterligare en polis lämnar skeppet

En polis till har bestämt sig för att det inte är värt det att tro på den nya polisorganisationen. Polisen i fråga beskriver en polisverksamhet i närmast fritt fall, och väljer att efter närmare 25 år göra något annat. Men först skrev polisen ett brev till högste chefen inom polismyndigheten som även publicerats på UMF och på "Survive The Streets".
En polis till har bestämt sig för att det inte är värt det att tro på den nya polisorganisationen. Polisen i fråga beskriver en polisverksamhet i närmast fritt fall, och väljer att efter närmare 25 år göra något annat. Men först skrev polisen ett brev till högste chefen inom polismyndigheten som även publicerats på UMF och på "Survive The Streets".

Brevet är ganska långt och tänkvärt, om inte annat för att se hur situationen kan upplevas av en enskild polis. Men även för att allt fler poliser delar den bilden och bördan... Blåljus citerar valda delar.

Brevet inleds i en positiv anda till omorganisationen där polisen skriver att: 

"Från politiskt håll har man under dessa decennier alltid upprepat att man aldrig satsat så mycket på polisen som nu, vi har aldrig varit så många osv. Jag har under åren, långt före din tid, fått erfara polisorganisationens gradvisa urholkning och förfall. Jag ser grundtanken i den nya reformen, en myndighet etc, som en naturlig utveckling åt rätt håll."

Polisen skriver sedan om omorganisationen och hur den genomförts:

"Jag upplever en organisation i fritt fall. Alla fungerande grupper har slagits sönder till ruiner, inget nytt har byggts upp. Jag fick se en organisationsskiss med väldigt många rutor. Nedbrutet på lokal nivå kan jag konstatera att varje ruta i praktiken bara innehåller ett fåtal personer, ibland är de tomma. Jag kunde inte placera mig själv någonstans på skissen. Jag ser en karta som inte stämmer med verkligheten, kostymen är för stor och folk går under på vägen."

Polisen upplever inte att detta är en tillfällig svacka. Det är katastrof, fortsätter polisen. "Rättssamhället har fullständigt havererat. Den som har störst våldskapital är den som styr lokalsamhället. Människoliv går till spillo och våldsverkarna förblir till stor del ostraffade. Inte pga ogynnsamt utredningsläge, utan pga att vi inte hinner göra de moment som krävs för att en gärningsman ska kunna få en opartisk dom. Det finns naturligtvis saker som fungerar. Min rättsuppfattning tillåter dock inte att det är slumpen som får avgöra om ett brott ska klaras ut eller ej. Naturligtvis känner jag en vanmakt som jag aldrig känt förut. Vår lagstiftning är enligt min mening i stort sätt välfungerande. Därför spelar det ingen roll om man, som politiker gör i tid och otid, skriker på skärpta straff etc. Skillnaden blir noll om ingen beivrar brottsligheten."

Polisen beskriver hur bristande resurser lett till att allvarlig brottslighet blir liggande och outredda. När till och med misstänkta tycker att det går för långsamt, är det ett allvarligt läge.

Som bekant är väldigt många poliser väldigt missnöjda över sitt löneläge. Men denne polis har andra bevekelsegrunder för sitt beslut att lämna kåren. Brevet avslutas så här:

"Jag har inte tagit upp lönefrågan.
Jag blev inte polis för att bli rik. Jag har inte någon lön att skryta med, men jag klarar mig. Jag älskar mitt jobb men känner stor vanmakt när jag ser arkitekter med stor känsla för organisatoriska finesser på pappret men ingen kunskap om hur polisarbete bedrivs effektivt dra undan mattan för oss som önskar utföra ett bra jobb. Det finns inget hopp längre. Jag saknar tyvärr allt förtroende för dig och tar konsekvensen av det. Jag tackar för mig och börjar ett nytt jobb i september. Jag ser fram emot nya utmaningar för egen del.

Jag är inte den som brukar göra onödigt väsen av mig men idag vill jag belysa allvaret i situationen. Har du orkat läsa hit kan du se detta som en avlastning från min sida. Jag behöver inget svar. Jag vill se en fungerande myndighet med yrkesstolt och kompetent personal. Jag vill leva i ett samhälle där de flesta medborgare litar på rättsstaten, det är inte självklart att det alltid kommer att vara så. Polisen, och i synnerhet dess ledare, måste förtjäna sitt förtroende."

Så kan polisens verksamhet beskrivas av en som stått mitt i smeten tillräckligt länge...

Den som vill höra mer om vad polisens resurser räcker till, och vad som lämnas liggande, kan med fördel lyssna på radioprogrammet "I Lagens Namn". Där beskriver en av Sveriges mest erfarna poliser när det gäller att bekämpa Grov Organiserad Brottslighet, Gunnar Appelgren vad som utreds och vad som lämnas outrett. Det drabbar hela samhället och välfärdssystemen.UPPDATERING: Polisemannen ovan, har även publicerat sin text på Expressen Debatt.

Bild; Kent Wisti

Tommy Hansson