10 september 2019

Nästa steg mot nya polislöner i Stockholm

Polisförbundet och Polismyndigheten har enats om fördelningen av lönemedel. Det innebär att varje region och avdelning nu vet vilken lönepott man har att förhandla om. Nu kan förhandlingar om nya polislöner i Stockholm inledas. 

Polisförbundet och Polismyndigheten har enats om fördelningen av lönemedel. Det innebär att varje region och avdelning nu vet vilken lönepott man har att förhandla om. Nu kan förhandlingar om nya polislöner i Stockholm inledas.

Den nationella målbilden är att man nått en överenskommelse innan årets utgång, med retroaktivitet från 1 juni.

Men det finns utmaningar och vissa definitionstolkningar.

Polisförbundets förhandlingschef Niklas Simson är generellt nöjd med att den totala fördelningen av lönemedlen i tillräcklig utsträckning speglar det parterna tidigare varit överens om.

En nyhet är att lönemedel som tidigare prickades till poliser som arbetade i särskilt utsatta områden nu istället ska används till poliser i polisiära funktioner. Vilka dessa är blir dock en utmanande definitionstolkning.

Andreas Strand är regionens fackliga förhandlingschef. Inför kommande löneförhandlingar säger han:

Bild borttagen."Även om vi och Polisregionen direkt skulle komma överens om vilka prioriteringar som ska hanteras i revisionen skulle det vara en rejäl utmaning att hinna klart innan årsskiftet. Vi ska såklart göra vårt bästa men det viktigaste är att vårt kollektivavtal blir så bra som möjligt för båda parter".

Andreas Strand och Kjell Ahlin, förhandlingsansvariga

Andreas fortsätter: "Den absolut viktigaste frågan är hur vi i Stockholm ska kunna både locka nya poliser till vårt yrke och samtidigt behålla äldre kollegor. Deras erfarenhet och kompetens är en förutsättning för att på ett bra sätt kunna ledsaga våra yngre kollegor in i polisyrket. I det sammanhanget utgör såklart lönesättning och värderingen av vårt yrke en del.

För att Polismyndigheten ska lyckas på riktigt med att bli en mer attraktiv arbetsgivare behövs en konsekvensanalys över vad som har gått fel. Innan 2008 var det bara ett fåtal poliser som slutade för andra yrken mot dagens realitet där vi är 287 poliser färre än december 2015

Vi tror att framgångskonceptet är att se Polisyrket som det lagarbete det är och där varje pusselbit behövs. I det sammanhanget är det viktigt att det råder en acceptabel balans mellan de olika verksamheter som finns inom Polisen för att minimera skav.

Med den utgångspunkten påbörjar vi nu förhandlingarna med arbetsgivaren i polisregion i Stockholm. Vår erfarenhet av tidigare konstruktiva avtalslösningar gör att vi ser fram emot kommande förhandlingarna."

Vi i regionstyrelsen kommer bedriva vårt förankringsarbete i nära samarbete med regionens lönenätverk som består av representanter från förbundsområdesstyrelserna och med vårt förbundsregionsråd. 

Information från förbundsregion Stockholm