20 november 2020

4 av 10 stockholmspoliser söker aktivt jobb utanför myndigheten

4 av 10 stockholmspoliser söker aktivt jobb utanför myndigheten

För de allra flesta är orsaken "polisers lön". Svaren baseras på cirka 1 500 webbintervjuer som Novus - på uppdrag av Polisförbundet - genomfört med poliser i Stockholm under 2020.

-  Att så många poliser funderar på att söka ett arbete utanför Polismyndigheten är en dålig signal till både polisledningen och till regeringen. Ska poliskåren växa visar undersökningen tydligt att högre lön är den viktigaste faktorn för att behålla de poliser vi har i dag, säger Stefan Eklund, ordförande i Polisförbundet förbundsregion Stockholm.

Viktigaste faktorerna för att vilja stanna i yrket
1) Högre lön - (81 procent)
2) Fler poliser (56 procent)
3) Bättre arbetstider (34 procent) 
4) Minskad arbetetsbörda (24 procent) 
Samtidigt anger ca 70-80 procent av poliserna att avdelningen/enheten "sällan eller aldrig" är tillräckligt bemannad och att arbetsbelastningen är "hög eller mycket hög".

En polis i webbundersökningen skriver:

”Arbetar inom ingripandeverksamheten. Det blir mycket helg och kvällsarbete vilket leder till familjepåfrestningar. Lönen har kommit upp lite, men inte så mycket så att det är värt att jobba vidare på treskift. Därför ser jag mig om efter andra jobb utanför myndigheten”

Resultaten bygger på två intervjuperioder under 2020

Resultaten bygger på två undersökningar, genomförda 25/2-13/3 mars (930 webbintervjuer) samt 8/10- 22/10 (569 webbintervjuer) under 2020.

I rapporten "Konkurrenskraftiga löner för viktiga samhällsbärare - en rapport om polisbrist och polislöner" (i sin helhet) framgår att polislönerna fortfarande ligger lågt i förhållande till övriga statliga löner och tre av tio poliser (29 procent) uppger att de känner sig tvingade att jobba övertid för att få ekonomin att gå ihop.

Tina Gustafsson