Polis kommendering
1 december 2020

Mer pengar till Sveriges poliser

Mer pengar till Sveriges poliser 
Polisförbundet sätter målet högt

Pengarna som Polismyndigheten egenmäktigt fördelat har inte ens landat hos de poliser som får del av satsningen, innan nästa steg på polisernas löneutveckling börjar anas. Det så kallade märket blir styrande, men enligt förhandlingschefen på Polisförbundet, Niklas Simson, finns utrymme för mer till poliserna!

Polisförbundet har genom det gemensamma förhandlingsrådet OFR/S,P,O idag slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet ger en löneökning i statlig sektor som motsvarar den inom industrin, och innebär att alla medlemmar får retroaktiv löneökning för månader som avtalet sköts upp på grund av pandemin.

Avtalet är i nivå med Industriavtalet, som satt det så kallade märket, vilket innebär en löneökning på 5,4 procent över 3 år. Anställda i statlig sektor får nu samma löneutveckling som anställda i privata näringslivet. Under avtalsperioden skall lönerevision ske tre gånger med som lägst 1,8 procent.

– Vi har fått märket i det statliga avtalet men jag kan konstatera att utrymmet för löner i Polismyndighetens budget är högre än så. Det måste vi kunna ta hand om under nästa avtalsperiod. Vår målsättning är fortsatt fem procent löneökning per år, säger Niklas Simson, förhandlingschef på Polisförbundet.

Parterna är också överens om att se över avtalsstrukturen när författningsändringar görs i samband med nya LAS. OFR/S,P,O har efter nästan 10 års förhandlingar till sist fått genom kravet att sjukskrivna som är färdigrehabiliterade men inte kan gå tillbaka till sitt tidigare arbete ska få rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen.

Blåljus ser fram mot att de poliser som sliter på i vardagen, på vitt varierade arbetsuppgifter får en uppvärdering genom den kommande avtalsrörelsen. Pengarna som det nu avtalats om, samt det mervärde som kan säkras, kommer att fördelas efter sedvanliga förhandlingar med Polisförbundets olika nivåer. Det garanterar att ett flertal av Sveriges poliser får del av uppvärderingen, och att pengarna därigenom kan leda till en nöjdare poliskår som samarbetar för ett tryggare Sverige!

Tommy Hansson