poliser blåljus
8 december 2020

Lönesatsningen det stormar om - fortfarande!!!

Lönesatsningen det stormar om -fortfarande!!!

Missnöjet bland poliserna i Stockholm efter att Polismyndighetens polislönesatsning blev känt är stort. Satsningen som gav vissa mycket och andra inget. Missnöjet kommer främst från poliser med mångårig erfarenhet - de som alla gjort sina "hundår" som 3-skiftjobbande ingripandepolis (ig) - och än en gång "hamnat på fel sida av satsningen": spanare, hundförare, utredare, gruppchefer m fl…

Vid sidan om det faktum att ingen lönesatsning någonsin kunnat tillgodose "allas önskemål " har osedvanligt många poliser nu reagerat på oproportionerligt stora och upprepade lönesatsningar på vissa funktioner som lett till att många poliser med få tjänsteår sprungit ikapp/förbi mer erfarna kollegor) men också om otydligheterna kring satsningens "röda tråd" dvs gränsdragningar.

Ett besked som svider - för många. Rejält!

"Jag känner mig kränkt av arbetsgivaren…", "Jag har tappat lusten att gå till jobbet…", "Jag/vi hanterar också frihetsberövade men satsas inte på…", "Vissa av mina utredare har nu högre lön än jag har som är arbetsledare…", "Än en gång har jag varit på fel sida av "satsningen"…" "Vad är den röda tråden i den här satsningen?"
Några av många kommentarer...

Man vare sig förstår eller accepterar hur satsningen fallit ut. Men missnöjet gäller också att arbetsgivaren inte belönar vare sig "kompetens" eller "erfarenhet" – någonsin!

Spanare

En av många som beskrivit sin reaktion är spanaren Sebastian. Han började sin poliskarriär (2014) på poliskontor och fortsatte därefter som ingripandepolis, ingripande-spanare m.m. Idag har Sebastian, efter urvalstester/bedömningar och i hård konkurrens, en funktion som "dold spanare" dvs han jobbar mot de allra grövst kriminella nätverken i Stockholm - dygnet runt.

Sebastians lön?
31 155kr/mån.

Han måste dessutom själv betala för sina "arbetskläder" dvs minst 2 klädombyten varje arbetspass, vilket arbetsgivaren kräver, för att utföra sitt uppdrag dvs smälta in i olika miljöer, under alla årstider.

Någon kanske tänker – "alla har väl kläder " … men en spanares arbetskläder behöver vara flera plus-storlekar än det normala – för att rymma all polisiär utrustning.Läs Sebastians eget inlägg.

Modiga chefer behövs

Många – inklusive fackliga – anser att polischefer behöver återta sitt inflytande över också personalnära frågor som har inverkan på styrningen av polisverksamheten (dvs arbetsmiljö, lönebildning med mera) - frågor som idag styrs av HR.

Efter denna satsning har medarbetarnas reaktionerna medfört att många chefer måste gjuta "olja på missnöjet". En av de chefer som "credats" av medarbetarna är Mattias Andersson, tf polischef i City, för att han gått ut och mött personalens frågor om lönesatsningen.

Dock, har vare sig Mattias eller någon annan högre polischef, svar på frågorna om hur nästa extra-polislönesatsning (360 miljoner för 2021) ska hanteras.

Utifrån informationen från Intrapolis: "Efter årsskiftet ska arbetsgivaren inleda samtal med arbetstagarorganisationerna kring hur 2021 års motsvarande budgetmedel bäst kan fördelas" kommer konsekvenserna av denna satsning utvärderas och samtal föras med Polisförbundet.

Bild
Andreas Strand, 1:e vice ordf Polisförbundet region Stockholm
                      Andreas Strand

Andreas Strand, förste vice ordförande Polisförbundet Stockholm som varit delaktig i många lönerörelser, kommentar:

- Under hela min tid som facklig har jag aldrig mötts av så starka reaktioner och från så många poliser. De allra flesta som hör av sig inser att vi, Polisförbundet, inte har haft del i hur den här extra polislönesatsningen fördelats. Men det ställs ändå krav på oss "Vad gör ni för att ställa det tillrätta?"

- Vi är redan överens med regionledningen att vi behöver göra en uppdaterad lägesbild av löneläget i regionen. Som det verkar kommer Polismyndigheten att få 360 miljoner för polislöner även för 2021, vid sidan av rals:en.

- Utan att gå händelserna i förväg skulle det inte förvåna mig om Polisförbundet i region Stockholm kommer att begära en "återställare".
 
- Vi saknar i storleksordningen cirka 500 poliser i regionen och alla får slita hårt och hjälpa varandra. I detta läge behöver vi inte ställa poliser emot varandra utan skicka signalen om att vi alla behövs!

 Tina Gustafsson

* (polislönesatsningen om 360 miljoner drevs igenom av M och KD-budget igenom i riksdagen - men finns också tack vare Polisförbundets opinionsarbete på olika nivåer).

 


 

Relaterade artiklar:
Arbetsgivaren stängde dörren till fackligt inflytande

Lyssna på polisrösterna - Lena Nitz
Redo för nya förhandlingar - Niklas Simson: Kommer att kräva 5 procent per år...