polis arm emblem otillåten påverkan
22 december 2020

Ig-poliser och jurister mest utsatta

Ig-poliser och jurister mest utsatta

40 procent av alla polisanställda har utsatts för ett eller flera påverkansförsök. Att ig-poliser  (tyvärr) - främst kvinnor - överlägset "toppar" riskligan överraskar nog ingen, men att juridik-anställda i Polismyndigheten också är högriskgrupp - gör det nog. Brås nya kortanalys visar också att det är vanligt att de som utsatts  förändrar sitt beteende i privatlivet, byter eller lämnar sitt uppdrag.

Brås nyligen utgivna statistiska kortanalys "Polisanställdas utsatthet relaterat till tjänsten" ger en bild av polisanställdas utsatthet för otillåten påverkan, hur faktorer som kön, ålder, anställningstid eller yrkesroll påverkar liksom hur utsattheten skiljer sig åt mellan olika grupper av polisanställda.

Yrkesrollen påverkar risken för utsatthet, särskilt för dem som arbetar inom någon form av ingripandetjänst. Kvinnor inom ingripandeverksamheten löper störst risk, oavsett typ av otillåten påverkan.

Sammanställning/total utsatthet:

  • Ingripande: 75 %
  • Juridik: 42 %
  • Spanare: 41 %
  • Utredare: 35 %
  • Service/kommunikation: 33 %
  • Indirekta ledare: 29 %
  • Div administrativt: 10 %
  • Underrättelse: 9 %

Brås kortanalys är bl a baserad på den enkätundersökning som genomfördes inom projektet Otillåten påverkan mot myndighetspersoner (Brå 2016) som gick ut till samtliga (30 000) anställda vid Polismyndigheten.

Läs hela analysen
Till Brås hemsida - eller välj här analysen i pdf-format

Tag även del av Brås "handbok Att förebygga och hantera påverkansförsök (2017) 

Tina Gustafsson