arbetsskada hemarbete nacke
13 januari 2021

Alla som kan ska sköta polisjobbet hemifrån

Nu ska alla som kan sköta polisjobbet hemifrån

Nu måste alla göra allt man kan för att minska pandemins spridning och belastningen på sjukvården. Ett led i detta är Polismyndighetens beslut om att så många som möjligt - som kan - sköter jobbet hemifrån. För den polisiära verksamheten måste fortfarande utföras. Men hur arbetsleds personal som jobbar hemifrån? Hur säkerställs arbetsmiljön? Och hur bibehålls gruppgemenskapen? Blåljus frågade tre gruppchefer: Joakim på Gotland, Linnea i Södertälje och Fredrik i Täby.
 
Polismyndighetens åtgärder för att minska smittspridningen (covid-19) i enlighet med regeringens uppdrag handlar i korthet om:

  1. att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler (till och med den 24 januari 2021).
  2. att se till att så många anställda som möjligt kan arbeta hemifrån fram till 1 juli 2021 (i den utsträckning det är möjligt i relation till regelverk och verksamhetsstrukturer).

På Gotland är Joakim Lundin, gruppchef för utredningsgrupp 2 (med 11+1 utlånad medarbetare) som hanterar allt från grova brott, våldsbrott, stölder, bedrägerier, narkotikabrott… Ingen i gruppen har varit konstaterat smittad, även om smittan funnits/finns i polishuset.

 

Bild
Joakim Lundin grpc ul Gotland 220px
                             Joakim Lundin

Joakim, har du medarbetare som arbetar hemifrån?
- Ja. En som jobbar hemma på heltid sedan i november och andra som jobbat hemifrån till och från när arbetsuppgifterna lämpat sig för hemarbete. Dessutom har någon i gruppen jobbat mer kvällstid för att "glesa ut" på arbetsplatsen. Vi stämmer av dag för dag och det är ofta medarbetarna själva som kommer med initiativet för hemarbete när de har lämpliga arbetsuppgifter. Från och med måndag den 11 januari kommer vi utöka hemarbetet i gruppen ytterligare.

Hur påverkas gruppkänslan?
- Eftersom vi har undvikit alla fysiska möten så påverkas helt klart både gruppkänslan och "helheten" t ex där alla delar med sig till varandra om vad som är på gång. I stället för fysiska möten går jag nu runt varje morgon och stämmer av med varje medarbetare hur dagens planering ser ut och om det finns några samverkansbehov. I stort fungerar det bra. Jag försöker också ha daglig kontakt med medarbetarna som jobbar hemma.

Som chef, hur hanterar du ditt ansvar för arbetsmiljön?
- Det jag tycker är viktigt är den sociala distanseringen/isoleringen som kan bli vid mycket hemarbete. Även om vi har möten (digitalt) via Jabber och telefon så kan det kännas lite ”stelt”. Utrustningsmässigt har vi kunnat hjälpa till med exempelvis en datorskärm att ha i bostaden. Sen uppmuntrar jag, och påminner om vikten av, att röra på sig, att ta pauser … men lite egenansvar är också viktigt när man jobbar hemifrån.

- I gruppen pratar vi också om vad som är typiskt hemarbete, ex telefonförhör och utskrift av  förhör… dvs att det inte handlar om att man själv åker hem till någon misstänkt. Alla medarbetare har också individuella visir och engångsmunskydd och i förhörsrummen har vi plexiglas som skydd mellan förhörsledaren och den som hörs. Om någon som ska höras är smittad/sjuk skjuter vi fram förhöret - om det går, vilket fungerat bra hittills.

Har pandemin (hemarbete) påverkat ditt ledarskap?
- Kanske inte i grunden… Men just nu är det särskilt viktigt att vara lyhörd inför hur olika personer uppfattar det här med riskerna för att bli smittad. Det är en utmaning och både hålla ihop gruppen och samtidigt ge vissa (mer oroliga) stöd och påminna andra (som inte är så oroliga) om allvaret i situationen vi är i. Personligen längtar jag till att vi återigen kan mötas mer fysiskt tillsammans.

I Södertälje är Linnea Bergman, gruppchef för 12 medarbetare i utredningsgrupp/ungdom. Ingen i gruppen har varit sjuk i covid-19, men att andra på polishuset har varit sjuka.

Bild
Linnea Bergman Södertälje grpc 220px
                             Linnea Bergman

Linnea, har du medarbetare som arbetar hemifrån?
- Hemarbetet har ökat successivt sedan i våras då det var mer "fyrkantiga" regler om vilka som kunde jobba hemifrån. Sedan den senaste månaden jobbar väldigt många hemifrån. Jag har bett mina utredare att tänka till i vilken utsträckning det är möjligt att planera för att jobba hemma. 

Planeringen görs via den delade elektroniska kalendern.

Hur påverkas gruppkänslan?
- Vi har morgonmöten med bild varje dag dessutom växlar de flesta mellan jobb på arbetsplatsen och jobb i hemmet. Det är fler som vill vara på jobbet än som vill jobba hemifrån.

Som chef, hur hanterar du ditt arbetsmiljöansvar?
- Det är knepigt att säga att någon ska jobba hemifrån eftersom vi (arbetsgivaren) inte har möjlighet att erbjuda ex dubbla skärmar med mera i bostaden. Vi har diskuterat arbetsmiljöfrågorna vid hemarbete i gruppen, ex om vikten att inte sitta för länge, att använda sina pauser… Det är ett stort egenansvar att se till att arbetsmiljön är så bra som möjligt även när man arbetar hemifrån.

Har pandemin påverkat ditt ledarskap?
- Jag är ny som gruppchef på utredningssidan så allt här känns nytt för mig. Det har förstås handlat mycket om vilka som kan, ska, bör jobba hemifrån… Men också hur vi genomför vårt uppdrag på ett säkert sätt – även om det blir på ett annat sätt, ex förhör. Är någon sjuk eller har symtom planerar vi helt enkelt om förhöret till en annan dag om det går.
Andra förhör kan inte skjutas upp och Linnea berättar om hur man förberett sig för när någon som ska hämtas till förhör och i dörren säger att man är smittad av covid-19 - även om den situationen ännu inte dykt upp.

- Det finns en anledning till varför någon ska hämtas till ett förhör (häfö) och därför kan det förhöret inte att skjuta upp. Vi har fått bra stöd av de direktiv och instruktioner som finns på Intrapolis. Vi har inte hamnat i den situationen ännu, men vi är beredda.

I Täby är Fredrik Lundbergh, gruppchef för 14 medarbetare i en två mängdbrottsgrupper. Ingen i Fredriks grupp har varit sjuk eller smittad av covid-19 (däremot i parallellgruppen).

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
                            Fredrik Lundbergh

Fredrik, har du medarbetare som arbetar hemifrån??
- Ja, sedan december jobbar ca halva gänget växelvis hemifrån, med beredskap att inom en timme  inställa sig fysiskt på arbetsplatsen ifall något plötsligt dyker upp ex frihetsberövat. Vi har inte tvingat någon att jobba hemifrån, de som vill och tycker att det funkar får göra det, allt sker på frivillig basis…

Med medarbetare som jobbar hemifrån - hur hanterar du ditt arbetsmiljöansvar?
- Vi har digital utsättning varje morgon via Jabber där alla i gruppen är med. Då stämmer vi av hur alla mår och hur vi delar på arbetet … Vissa uppgifter kan inte lösas hemifrån så man behöver ofta ha kontakt med någon på arbetsplatsen. Trots rådande omständigheter fungerar verksamheten bra. Men det handlar en ständig bedömning av vad som "måste" göras, "hur" det ska göras liksom "när"… dvs vad som kan skjutas fram…

- Vi diskuterar också vikten av de ergonomiska bitarna, hur man sitter, belysning… hur viktigt det är att ta röra på sig, tar pauser till frågor om skyddsutrustning och andra försiktighetsåtgärder m.m. På jobbet sitter man inte framför datorn hela tiden så det handlar om att skapa balans och rutiner vid hemarbete precis som på arbetsplatsen. När jag själv jobbade hemifrån märkte jag hur gränsen mellan "jobb" och "ledighet" blev luddig… Jag åt lunch framför datorn, svarade på mejl på kvällen… För mig blev det mer arbete hemma.

Påverkas gruppkänslan?
- De flesta i gruppen har jobbat länge tillsammans och känner varandra utan och innan, är erfarna och självgående, ringer varandra … så i stort tycker jag inte att gruppkänslan påverkats i någon större utsträckning. Men med en färskare grupp, med mindre erfarenhet och större behov av stöd och coaching kan det nog vara annorlunda. Det jag har märkt är att vissa efter ett tag med hemarbete blir socialt utsvultna.

Har ditt ledarskap påverkat?
- Nja, det blir lite annorlunda. Det blir en annan dynamik att ha kontakt via telefon, mejl, Jabber… jämfört med fysiska möten. Det är svårare att läsa av kroppsspråk, leda och bjuda in till diskussioner … En vanesak förstås. Just nu är det viktigast att prioritera att pandemin inte sprider sig. 


Blåljus har dessutom noterat att FÖRUTSÄTTNINGARNA hela tiden förändras - dvs de som saknar arbetsutrustning vid hemarbete bör via en felanmälan till PVIT ange sitt behov av utstrutsning m.m. Och de som ännu inte har bärbara datorer - vilket krävs för hemarbete - ska återigen äska om en bärbar dator via sin närmsta chef. 
 
Tina Gustafsson