14 januari 2021

2021 ska polissatsningen fördelas gemensamt

2021 vill Polisförbundet och Polismyndigheten fördela polissatsningen gemensamt

Även i år kommer polislönerna att uppvärderas, liksom var fallet 2020. Förra året fördelades polispengarna, 360 miljoner kronor, olika i de olika regionerna och utan fackligt inflytande, vilket ledde till att närmare hälften av Sveriges poliser blev helt utan och att fördelningen upplevdes som orättvis och slumpartad av många.

Precis som förra året är det 360 miljoner som ska fördelas.

Polistidningen skriver att Polisförbundet och Polismyndigheten har skrivit under ett "letter of intent", en avsiktsförklaring. Den säger att man har som ambition att komma överens om fördelningen. Det första man ska göra är att tillsammans analysera lönestrukturen som den ser ut efter förra årets fördelning.

Blåljus ser det som ett lovande tecken på att man lärt av sina misstag. Polisförbundets i region Stockholms förhandlingsansvarige, Andreas Strand, kommenterar den nya överenskommelsen med att det nu är extra viktigt att parterna analyserar effekterna på lönestrukturerna av den ensidiga fördelningen i fjol.

Regionerna gjorde egna bedömningar av vilka funktioner som skulle omfattas och följaktligen hur många poliser som skulle få del av löneökningen. Behoven av att rätta till oönskade effekter av den satsningen kan därför variera väldigt på olika håll i polissverige. Målet med Karriär- och UtvecklingsVägarna, KUV, är som bekant att attrahera och behålla poliser. Ur ett behålla-perspektiv, är vi i Stockholmsfacket väldigt tveksamma till om Region Stockhoms satsning 2020 varit ändamålsenlig.

Blåljus ser nu en möjlighet att fortsätta utvecklingen av polisernas löneläge, med ett bredare perspektiv som kan göra att fler poliser känner sig uppskattade att även deras arbetsuppgifter värderas på ett rimligt sätt. Det är vår förhoppning att arbetsgivaren i år inte kommer att kunna skylla på Pandemin som skäl för att inte samverka och förhandla med polisfacket!

Tommy Hansson