polis emblem
19 januari 2021

Hur kunde det bli så här och varför?

Insändare:

Hur kunde det bli så här och varför?

Detta är en insändare där författare uttrycker sin mening. Insändaren kan, men behöver inte, sammanfalla med den uppfattning som styrelsen i Polisförbundet i region Stockholm har. Denna insändare av Ole Andersson, erfaren polis och verksam vid Södermalmsjouren,  ifrågasätter nödvändigheten av att införa en fast lista på jourerna liksom vinningen av en eventuell ny arbetstidsförläggning. Styrelsen Polisförbundet i region Stockholm svarar.

-----------------------------

Insändare:

Ibland blir man förvånad, plötsligt ska vi ha fast lista - igen! För oss som börjar bli lite gråhåriga kommer kanske ihåg hur vi 1995 blev tvingade att lämna den fasta listan och övergå till periodplanering. För detta fick vi 500kr som plåster på såren. Nu är det dags igen, men tvärt om.

Jag tycker att det har varit ganska tyst om detta tills nu, när arbetsgivaren vill/ska tillsätta arbetsgrupper för att titta på hur vi ska/om vi ska gå över till fast lista.
 
Sist det tillsattes arbetsgrupper för att titta på arbetstiderna var 2015, vilket gick si sådär, enligt min mening. De ramar som var uppsatta då var ganska snäva, dvs vi fick välja om vi skulle börja tjänstgöra 09.30 eller halv tio….. Enligt uppgift skall ramarna för vad som ska diskuteras nu redan vara skriva, man kan hoppas på att ramarna inte är lika snäva som 2015.

Enligt uppgift ska arbetsgivaren och Polisförbundet vara överens om att det ok att införa fast lista, hur kunde det bli så här? Hur tänkte Polisförbundet när de sade ja, hur resonerade de, vad fick vi i gengäld, hur är avtalet utformat, frågorna är många.   

Enligt min uppfattning har det varit ganska sparsamt med information om att Polisförbundet sagt ja till att fast lista kan införas. Det som har framkommit är att det varit försök med fast lista, men jag har inte sett någon utvärdering från Polisförbundet .

Myndigheten har dock hänvisat till en rapport som Brå har gjort, En utvärdering av polisens nya modell för schemaläggning, 8+2Denna rapport är knappast någon kioskvältare men innehåller en del intressant att läsa. För mig som tjänstgör i jouren på Södermalm i Stockholm och har periodplanering fastnade jag speciellt för ett stycke i rapporten, s 20, näst sista stycket, Modellen är ny för polisen och det är enbart poliser som arbetar med INGRIPANDEVERKSAMHETEN som SKA schemaläggas enligt 8+2 modellen.

Vän av ordning börjar jag fundera varför personalen i jourerna eventuell ska schemaläggas enligt 8+2 modellen? Det skulle vara oerhört intressant att veta vad Polisförbundet sagt ja till. Ska alla som jobbar periodplanerat nu gå över till fast lista?

Men den viktigaste frågan är: Vad är vinsten med en ny arbetstidsförläggning?
Brå:s rapport hänvisar till att det bör vara fler poliser när brott begås vilket är på kvällar och nätter och framförallt på helger, bättre sammahållning, mindre övertid, lättare för chefer att få översikt och styra verksamheten.

Men med tanke på att år 2024 snart infaller - då allt ska lösas och bli bättre - så vore det kanske klokt att vänta till med en ny arbetstidsförläggning till dess.

Vem vet, 2024, med så många fler poliser, är periodplaneringen kanske det som är bäst för verksamheten.
Delar av uppgifterna i texten är hämtade från Stockholm, City enär det är där som jag är verksam. Det skulle vara intressant att få igång en debatt hur det kunde bli så här och varför. 

Ole Andersson Jouren Södermalm 

(Ett förtydligande: 8+2 innebär att 80% av personalstyrkan skall jobba på fast lista och 20% skall periodplanera)


Styrelsen Polisförbundet i region Stockholm:

Polisregion Stockholm har genom regionkanslichef Erik Widstrand gett uppdrag att utreda  möjligheten att införa en "fast lista" vid regionens lokalpolisområden (lpo) samt jourer.
 
Arbetsgivaren har bjudit in Polisförbundet att delta i arbetet och ett möte har genomförts på regional nivå. Detta möte resulterade i att ett beslut togs om att varje polisområde skulle bilda en undergrupp för att kartlägga vilka olika arbetstidsförläggningsmodeller som för närvarande används och om möjligheten finns för en förändring. Även i undergrupperna deltar representanter från Polisförbundet Stockholm. Arbetet är i sin början och några beslut om att en förändring ska ske finns inte i nuläget. 

Det är positivt att arbetsgivaren bjöd in oss i ett tidigt skede. Det blir i och med detta betydligt enklare att påverka arbetet i översynen av arbetstider.

Vi inväntar nu resultatet från undergrupperna för att få en uppfattning om det överhuvudtaget ska göras några förändringar inom ramen för arbetstid.

Om det blir aktuellt med en förändring är det viktigt att göra medarbetarna delaktiga för att skapa kriterier för att bra skiftesschema oavsett vilken arbetstidsförläggningsmodell som förhandlas fram.

 

Vi har stor förståelse för att berörda medarbetare kan känna oro inför denna utredning. Vikten av att lämna rätt information var något vi tidigt framförde när arbetsgivaren ville inleda detta utredningsarbete, detta för att inte skapa mer oro än nödvändigt.

Arbetstid är något som berör och har stor påverkan på våra medlemmars arbetsmiljö och sociala liv.  

Styrelsen
Polisförbundet region Stockholm