Daniel Funseth ordförande förbundsområde Kamraterna kamraterna
24 juni 2019

Värdera våra specialister så att kompetensen stannar

"Värdera våra specialister så att kompetensen stannar"

Ordförande förbundsområde Kamraterna: Daniel Funseth

Hej Daniel, vad är aktuellt hos er?
- Främst rekryteringen av sex sektionschefer på regionala underrättelseenheten (rue) och kommande omorganisationer som både berör både rue och operativa avdelningen. 

- För rue:s del handlar det om att span och igob slås samman och att människohandel blir en ny sektion.
 
- Avseende den operativa avdelningen verkar den vara föremål för någon form av "nedmontering"; agi flyttas in under rue och ambassadsektionens organisatoriska tillhörighet flyttas till polisområde City.
- Ett annat förslag är att support- och evenemangspolisen försvinner till lokalpolisområden i nord och syd (kopplat till de stora idrottsarenorna). 

- Vi förstår inte verksamhetsnyttan av detta eftersom grupperna kommer att jobba på som vanligt. Det förefaller istället handla om att lokalpolisområdena ska innehålla fler poliser utifrån omorganisationens målsättning.

Utmaningar?
- Att få arbetsgivaren att lyssna på medarbetarna innan omorganisationer genomförs, d v s om man menar något med "medarbetardriven" verksamhet. I det här som nu pågår känner sig inte medarbetare lyssnade på, omorganisationer drivs igenom utan att ta hänsyn personalen. Konsekvenserna blir att personal mår dåligt, myndigheten förlorar folk och verksamheten blir lidande.

Fackliga surdegar?
- Jag är ju ny som ordförande för Kamraterna (feb 2019) men det är klart att det finns. Till exempel är det viktigt att få rull på karriär- och utvecklingsvägar (kuv), och det börjar också bli hög tid att få till ett samverkansavtal. 
- För våra medlemmar är den så kallade ”restiden” ett stort irritationsmoment och en fråga som Polisförbundet och arbetsgivaren behöver lösa snarast. Våra verksamheter tas i anspråk över hela regionen. Vårt sätt att se på "restid" är att den självklart skall ingå i arbetstiden! 

Arbetsmiljö?
- Det är så som det är överallt i dag, att resurserna inte räcker till. Det skapar väldigt hög arbetsbelastning, främst gällande våra tekniker, bedrägeriutredare, it-forensiker, RLC.  I och med att vi är en regional resurs stöttar vi verksamheter i hela Stockholmsregionen - från Gotland till Norrtälje till Nynäshamn m.m.

 - I och med att vi har många specialistfunktioner på våra enheter förlorar vi också medarbetare. Vi brukar skoja och säga att vi är en "plantskola" till Noa, då många lockas dit men även privata sektorn och andra myndigheter. Det tär på våra resurser. 
 
- Här ser vi gärna att arbetsgivaren värdesätter den investering man gjort i våra medlemmar, dvs med i många fall långa och avancerade utbildningar och inte minst den erfarenhet och kompetens som finns och - att våra medlemmar värderas ett sätt som gör att de stannar kvar. 

Projekt på gång?
- Det stora som är på gång gäller översynen av gränspolisens verksamhet. Ett mycket stort arbete som kommer att pågå under lång tid. På grund av det har översynen gjorts till en s k  "särskild händelse" (döpt till "Terminus"). Vi sitter med i möten med stabsgruppen och har god insyn i det pågående arbete.

Vad vill du hälsa dina medlemmar?
- Att vi hoppas att våra medlemmar kommer att få ett gott löneutfall i den kommande lönerevisionen och att arbetsgivaren ser vikten av detta; för att göra yrket attraktivt och för att behålla medarbetare. Vi vill också hälsa att vi - Kamraterna - alltid kommer att föra fram våra medlemmars åsikter oavsett vad dessa åsikter gäller.

... arbetsgivaren?
- Att arbetsgivarsidan ser mer välvilligt på att bevilja delpensioner. Att få ett "andningshål" en dag i veckan betyder mycket för våra medlemmar och kan vara vågskålen som får dem att stanna kvar och inte sluta. Nu väljer arbetsgivaren att istället hyra in pensionärer "på timme".

Vi vill även hälsa att den goda dialogen och samverkan fortsätter samt att vi ser positivt på de  bemanningsråd som nu startat på de regionala enheterna, att vi tillsammans kan utveckla bemanningsråden så att vi kan prioritera och resurssätta verksamheterna på ett bra sätt. 

- Oftast är det vi som snabbast får signalerna om vart det är mest jobbigt.