Stefan Eklund
16 mars 2021

Polischefen enig med Polisförbundet i Stockholm:

Polischefen enig med Polisförbundet i Stockholm:

"Stockholm behöver fler poliser" "Polisyrket behöver uppvärderas"

Frågan "Vem vill bli polis i Stockholm?" dvs Stockholms polisbrist, fortsätter att engagera och debatteras - senast i nättidningen Bulletin. Stefan Eklund, polisfackets ordförande i Stockholm, menar att polislönerna i Stockholm måste höjas och ger sin bild av några av orsakerna bakom Stockholms nuvarande polisbrist.

– Det är ett mycket högre kostnadsläge i Stockholm jämfört med i andra delar av landet. Det är också större konkurrens om den arbetskraft som vi eftersöker. Att komma till Stockholm utifrån landet och försöka bygga upp en tillvaro är helt enkelt svårare, säger Stefan Eklund bl a till Bulletin.nu.

Stockholmsregionens svårigheter att såväl rekrytera poliser som behålla de poliser som finns är ett faktum.

Utöver konkurrenskraften (lön/bostad/socialt) pekar Stefan Eklund på några andra bakomliggande faktorer som lett till dagens polisbrist t ex att Stockholmsregionen borde vara 700 fler poliser idag jmf med 2015 liksom "polisbristens" effekter för polisernas arbetsmiljö och utsatthet. Stefan glädjs över de pengar som har satsats på polisen, även om pengarna fördelats ojämnt, liksom regeringens beslut om fortsatt polissatsning för 2021 och 2022 om totalt ca 3,5 miljarder.

Hela poliskårens utmaningar 2021 finns i Stockholm
Den utmaning som Stockholms poliser står inför är viktiga för hela landets poliskår. Det menar Lasse Wierup, kriminalreporter och författare, "Inför 2021 är det ingen tvekan om att de stora utmaningarna för svensk polis finns i Stockholmsregionen".

Bild

"En majoritet av poliserna i Stockholm har fått en ordentlig löneökning" 
Regionpolischef Mats Löfving i Stockholm delar Polisförbundets uppfattning om regionens behov av fler poliser liksom nödvändigheten av en uppvärdering av polisyrket liksom vad polisbristen innebär för polisernas arbetsmiljö.

Rikspolischef Anders Thornberg är medveten om situationen i Stockholm och enligt Mats uppfattning är att dialogen med rikspolischefen i frågan god. Mats Löfving menar därutöver att en majoritet av poliserna i Stockholm har fått en ordentlig löneökning (red not: 2020).

- Genom den satsning som gjorts på polisen har vi hittills exempelvis kunnat höja lägstanivån så att majoriteten av poliser i Stockholm tjänar 30 000 kronor eller mer i månaden. Ytterligare satsningar är på gång, säger Mats Löfving till Bulletin. Mats ser också positivt på de insatser som lett till återanställning av ett flertal poliser (45 under 2020) liksom ett tillskott på 185 poliser under 2021 med fortsatt tillväxt fram till 2025.

Denna artikel är en sammanfattning.
Läs hela artikeln vari Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, kommer till tals gällande stadens årliga satsning om 95 miljoner kr på trygghetsskapande åtgärd genom ordningsvakter och väktare.

Relaterat:
"Lönesatsningen det fortfarande stormar om" - om stockholmspolisers missnöje efter utfallet av det BESLUT som arbetsgivaren ensidigt tog gällande hur pengarna skulle fördelas - dvs utan polisfackets insyn  eller påverkan.

Bild
Stefan Eklund Lena Nitz

Debattartikel Lena Nitz och Stefan Eklund "Fyra av tio poliser i Stockholm letar nytt jobb" publicerad i mitt i